Gå till huvudinnehåll

Starta företag i Sverige som EU-medborgare

Funderar du på att starta företag eller sälja dina tjänster i Sverige? Som EU-medborgare har du samma rättigheter och skyldigheter som en svensk företagare.

Etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster är två grundläggande friheter som är centrala för EU:s inre marknad. Som EU-medborgare kan du bedriva verksamhet i Sverige och kommer att ha samma rättigheter och skyldigheter som svenska företagare. Du är skyldig att registrera ditt företag, ansöka om att bli godkänd för F-skatt och momsregistrering samt ansöka om tillstånd ifall din verksamhet kräver det.

Tillfälliga uppdrag

Om du kommer att tillhandahålla en tjänst på tillfällig basis, som konsult eller frilansare, måste du tillhandahålla dokumentation som ett certifikat eller avtal.

Dokumentet måste visa:

  • typen av tjänst
  • hur lång tid du kommer att erbjuda tjänsten
  • Handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av mottagaren av tjänsten. Uppehållstillståndet gäller så länge tjänsten tillhandahålls.

Samordningsnummer

Om du tillhandahåller tjänster under en period som överstiger sex månader beskattas din inkomst normalt i Sverige. Om så är fallet tilldelas du ett samordningsnummer. Detta används i myndighetskontakter till exempel när du ansöker till Skatteverket om F-skatt.

Samordningsnummer hos Skatteverket