Gå till huvudinnehåll

Registrera förening

Här kan du starta och registrera en förening. Läs mer om hur det fungerar och vad som skiljer de olika föreningsformerna åt.
Kiosk utomhus i sommarväder

Ekonomisk förening

Att bilda en ekonomisk förening är ett alternativ om ni är minst tre personer som vill driva verksamhet tillsammans.

Så startar och registrerar du en ekonomisk förening

Ideell förening

En ideella förening kan till exempel vara en idrottsförening, fackförening eller kulturförening. En ideell förening har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet och får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Så startar och registrerar du en ideell förening

Parent works at home at the kitchen table
Pappa och barn är ute och går.

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening. Ändamålet är att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning.

Så startar och registrerar du en bostadsrättsförening

Samfällighetsförening

En samfällighet är ett mark- eller vattenområde som delas av flera fastigheter. Det kan också vara en gemensamhetsanläggning, exempelvis vägar, lekplatser, båtbryggor eller trapphus. För att förvalta samfälligheten bildar fastighetsägarna en samfällighetsförening.

Så startar och registrerar du en samfällighetsförening

taturerade händer på tangentbord

Vanliga frågor om föreningar

Vanliga frågor om föreningar