Gå till huvudinnehåll

Starta företag som utländsk medborgare

Starta företag som utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare och vill starta företag i Sverige gäller olika regler beroende på om du är medborgare i annat EU/EES-land eller medborgare i ett land utanför EU/EES.

Samordningsnummer 

I Sverige har alla som blivit folkbokförda fått ett unikt personnummer för identifiering som bland annat anger vilket datum personen är född.

Du som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige kan istället få ett samordningsnummer från Skatteverket. Samordningsnummer är ett tillfälligt personnummer som du får när du till exempel ansöker om och blir godkänd för F-skatt.

Vem ansöker om samordningsnummer? 

Du kan inte själv beställa ett samordningsnummer. Det är den myndighet du har kontakt med som beställer ett samordningsnummer från Skatteverket.

Tre steg för att starta ett företag 

1. Bestäm företagsform 

Innan du startar ett företag måste du först bestämma företagsform. Det vanligaste är att starta en enskild näringsverksamhet. Det innebär att du som privatperson äger, driver och ansvarar för företaget. Du kommer själv ansvara för att betala in skatter och sociala avgifter, så kallade egenavgifter.

Du som ska starta en enskild näringsverksamhet måste inte registrera ditt företag hos Bolagsverket. Men tänk på att en registrering skyddar företagets namn. Utan registrering kan någon annan registrera ett företag med samma namn.

Du som ska starta till exempel ett aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag eller ekonomisk förening måste däremot registrera ditt företag hos Bolagsverket.

Välj företagsform och registrera ditt företag

Alla företag måste registrera sig hos Skatteverket. När du registrerar dig kan du ansöka om F-skatt, anmäla dig för momspliktig verksamhet och som arbetsgivare.

Information om F-skatt på Skatteverkets webbplats

Information om moms på Skatteverkets webbplats

Information om arbetsgivarregistrering på Skatteverkets webbplats