Gå till huvudinnehåll

Uppehållstillstånd för medborgare inom EU/EES och Norden

Funderar du på att starta företag eller sälja dina tjänster i Sverige? Som EU-medborgare har du samma rättigheter och skyldigheter som en svensk företagare.

EU-medborgare behöver inget uppehållstillstånd

En EU-medborgare har rätt att bo i ett EU-land som inte är deras ursprungsland, så länge de kan försörja sig. Det innebär att du kan stanna i Sverige utan uppehållstillstånd. Du har även rätt att starta och driva ett privat företag.

För att bli folkbokförd i Folkbokföringsregistret behöver du flytta till, och avse att bo i, Sverige i minst ett år. Dessutom ska du styrka att du har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i minst ett år. När du är registrerad hos Skatteverket får du ditt personnummer (personnummer).

Guide om skatter och folkbokföring för dig som är ny i Sverige hos Skatteverket

Kontakta Skatteverket

När du ansöker om F-skatt och momsregistrering hos Skatteverket behöver du skicka in en bestyrkt kopia av ditt pass eller annan id-handling. 

Om du vistas här längre tid än sex månader (obegränsat skattskyldig utan att vara folkbokförd) och saknar svenskt personnummer eller samordningsnummer tilldelas du ett samordningsnummer i samband med att du blir godkänd för F-skatt. 

Om du vistas här kortare tid än sex månader (begränsat skattskyldig) tilldelas du ett särskilt registreringsnummer (GD-nummer) i samband med att du blir godkänd för F-skatt. 

Du som har flyttat till Sverige för att arbeta och planerar att bo här i minst ett år ska i de flesta fall vara folkbokförd i Sverige. Det är Skatteverket som beslutar om du uppfyller förutsättningarna för att bli folkbokförd. Att vara folkbokförd innebär att du är registrerad som bosatt i Sverige. När du blir folkbokförd i Sverige första gången får du även ett personnummer. 

Familjemedlemmar från ett land utanför EU

Om du har familj som är medborgare i ett land utanför EU behöver de ansöka om uppehållstillstånd om du vill ta med dem till Sverige. För att din familj ska få uppehållstillstånd måste du kunna visa att du kan försörja dig i Sverige genom arbete, studier eller med tillräckliga medel.

Uppehållstillstånd hos Migrationsverket