Gå till huvudinnehåll

Överlåta aktiebolag till nästa generation

Här får du information om vad du ska göra när kvalificerade aktier i ett fåmansbolag övergår till ny ägare.

Informationen gäller dig som till exempel är gåvogivare eller dödsbodelägare när kvalificerade aktier i ett fåmansbolag övergår till ny ägare genom gåva, arv eller testamente. Det kallas benefik överlåtelse.

Kvalificerad aktie

En aktie är kvalificerad om du själv eller närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning under det år du överlåter aktierna eller något av de fem föregående åren.

Bolaget är ett fåmansbolag om minst hälften av rösterna ägs av högst fyra personer. Flera personer som är närstående räknas som en person.

Om aktiebolagets styrelse ändras, loggar du in på våra e-tjänster för att anmäla det till Bolagsverket.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna, kan du istället registrera ändringen via pappersblankett.

Ladda ner Bolagsverkets blankett Ändringsanmälan (nr 817)

Speciellt vid gåva

Överlåtelsen är en gåva om:

 • du ger bort dina aktier utan att få något tillbaka
 • det är frivilligt
 • aktierna har överlämnats.

Speciellt vid arv och testamente

När en aktieägare dör övergår aktierna till dödsboet. Som dödsbodelägare ansvarar du för tillgångar och skulder samt för att redovisa skatter och avgifter fram tills att dödsboet är skiftat. Dödsboet är skiftat när delägarna delat upp tillgångar mellan sig. Är du ensam delägare är dödsboet skiftat när Skatteverket har registrerat bouppteckningen.

Om den avlidne året efter dödsfallet får kontrolluppgift om inkomster eller har uppgifter i fastighetsregistret kommer Skatteverket automatiskt att tilldela dödsboet ett registreringsnummer. I andra fall då dödsboet inte är skiftat efter dödsfallsåret behöver du kontakta Skatteverket för att registrera dödsboet. Skatteverket tilldelar då dödsboet ett registreringsnummer. Det numret ska du sedan använda när du redovisar skatter och avgifter.

Om aktier överlåts i ett aktiebolag genom arv, gåva eller testamente är det en privat fråga som gamla och nya ägare själva gör upp om. Men bolaget ska lämna uppgift om vem som är delägare till Skatteverket. Det gör du i våra e-tjänster.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblankett för att anmäla ändringen av delägare.

Ladda ner Skatteverkets blankett SKV 4639

Om bolaget haft en särskild skatteadress eller besöksadress som blir inaktuell på grund av överlåtelse av aktierna, behöver du ändra adressen. Det gör du i våra e-tjänster. Skatteverket ser över utformningen av utskick till särskild skatteadress. Medan översynen pågår får du fortfarande skattekontoutdrag till adressen men du behöver höra av dig till Skatteverket om du även vill ha dina momsdeklarationer. Arbetsgivardeklarationer skickas inte längre ut överhuvudtaget. 

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblankett för att anmäla ändrad adress.

Ladda ner Skatteverkets blankett SKV 4639

Redovisa i inkomstdeklaration

Vid en benefik överlåtelse av aktier ska överlåtelsen inte tas upp till beskattning. Den nya ägaren tar över omkostnadsbeloppet för aktierna. Det gäller även det sparade utdelningsutrymme, som räknats ut på Skatteverkets blankett K10 tidigare år.
Ladda ner Skatteverkets blankett K10

Ett generationsskifte innebär många utmaningar

 • Involvera hela familjen i ägarskiftet så att alla får säga sin mening.
 • Den som ska ta över ledningen behöver en lämplig utbildning. En anställning i något annat företag under en tid kan ge värdefull erfarenhet.
 • Låt gärna nästa generation lära känna familjeföretagets olika delar innan övertagandet, exempelvis genom ett trainee-program. En mentor, som inte tillhör familjen, kan också vara till stor hjälp.
 • Precis som vid ett köp av ett företag är det bra om den som ska göra övertagandet gör sin analys av företaget och även sin egen värdering.
  Information och analys
 • Skilj på ägande och operativ ledning. Intresserade barn kan mycket väl ta över en del av ägandet, utan att för den skull ta operativa poster i företagsledningen.
 • Om du stannar kvar i företaget efter ägarskiftet är det viktigt att du på ett konstruktivt sätt kan samspela med dina barn i deras nya roller som ägare och/eller ledare.