Gå till huvudinnehåll

Likvidation av aktiebolag

Likvidation av aktiebolag

Likvidation innebär att ett företag avslutas och tillgångarna omvandlas till pengar. Pengarna används bland annat för att betala skulder.

Frivillig likvidation – bolagsstämman beslutar 

Likvidation kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. Det sker vanligtvis när ägarna inte längre vill bedriva verksamheten.  

Bara bolagsstämman kan besluta om likvidation. Beslutet gäller omedelbart, om inget annat sägs i beslutet.  

Bolagsstämman anmäler likvidationen till Bolagsverket på en blankett 

Tvångslikvidation – Bolagsverket beslutar 

Ett bolag kan tvingas att gå i likvidation. Det kallas tvångslikvidation och beslutas av Bolagsverket eller allmän domstol. Enligt aktiebolagslagen måste ett företag gå i tvångslikvidation om det inte uppfyller kraven på ett aktiebolag, till exempel om bolagets eget kapital understiger vissa lagstadgade krav, om bolaget saknar behörig styrelse eller revisor eller om bolaget inte har sänt in årsredovisning till Bolagsverket i tid. 

Likvidatorn avvecklar företaget 

När företaget ska likvideras behövs en så kallad likvidator. Likvidatorn ersätter företagets styrelse och verkställande direktör, och avvecklar företaget. Bolagsverket utser en likvidator. Det kan vara en likvidator som företaget har föreslagit.  

Likvidatorn ska anmäla till Bolagsverket när likvidationen är avslutad. 

Avgifter för likvidation av aktiebolag hos Bolagsverket 

Så här gör du för att överklaga tvångslikvidation och likvidator 

Du kan överklaga besluten om tvångslikvidation och om vilken likvidator som Bolagsverket har utsett. När du får besluten får du också information om hur det går till att överklaga. 

Företagets namn är inte längre skyddat 

När bolaget upphör, upphör också rätten till företagets namn om inte någon skyddar det, exempelvis genom ett registrera det som särskilt företagsnamn till ett annat företag. Ett särskilt företagsnamn är ett extra företagsnamn för en del av företagets verksamhet. Vissa företagsnamn kan också skyddas som varumärken.