Gå till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter på verksamt.se

Här finns information om hur myndigheterna som samarbetar på verksamt.se behandlar dina personuppgifter. Bolagsverket, Tillväxtverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten (SCB) samlar in personuppgifter från verksamt.se och från de tjänster som respektive myndighet länkar till från verksamt.se. Från verksamt.se samlar myndigheterna in information när du anmäler dig till nyhetsbrev samt IP-nummer.

Personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, till exempel namn och kontaktuppgifter. När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Beroende på vilken av tjänsterna på verksamt.se du använder kommer Tillväxtverket, Bolagsverket, Skatteverket eller SCB vara personuppgiftsansvariga för de uppgifter som samlas in. Vilken myndighet som är ansvarig i det enskilda fallet kan du se längre ner på sidan under rubriken Ansvariga myndigheter för behandling av personuppgifter på verksamt.se.

Myndigheterna samlar bland annat in personuppgifter via e-post och när du skickar ansökningar och annan information genom formulär på verksamt.se.

Offentlighetsprincipen

Denna webbplats hanterar information från svenska myndigheter. Det innebär att information som skickas till oss diarieförs, registreras och blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller inte för mellanlagrade uppgifter som förvaras endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring.

Chatt webbseminarium

Allt innehåll i chatten omfattas av offentlighetsprincipen. Tänk därför på att inte skriva några personliga uppgifter. Alla inlägg betraktas som allmän handling och sparas. Inläggen kan komma att lämnas ut om någon begär ut dem.

Ansvariga myndigheter för behandling av personuppgifter på verksamt.se

Här kan du se vilken myndighet som är ansvarig för respektive tjänst inom verksamt.se, vad de har för rättslig grund för behandlingen, vilka rättigheter du har rörande dina uppgifter och kontaktuppgifter till dataskyddsombuden.

Klicka på respektive myndighet eller plustecknet till höger för att se de tjänster och annan information som myndigheten ansvarar för.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten

Är du inte nöjd med hur respektive myndighet behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen). På IMY:s webbplats kan du också läsa mer om regelverket kring personuppgifter.

Läs mer om personuppgifter på IMY.se