Gå till huvudinnehåll

Avregistrera aktiebolag vid likvidation

Vid en likvidation sköts all avregistrering av företaget av en likvidator, som utsetts av Bolagsverket.

Likvidatorn anmäler till Bolagsverket

När bolaget anses upplöst ska likvidatorn genast anmäla detta till Bolagsverket. Oftast har likvidatorn redan tidigare avregistrerat bolaget för F-skatt, moms och som arbetsgivare hos Skatteverket.

Bolagsverkets information och blanketter för hur likvidator utses och för likvidation

F-skatt, moms och arbetsgivarregistrering

Med blankett SKV 4639 kan likvidatorn återkalla bolagets godkännande för F-skatt och avregistrera det för moms och som arbetsgivare.

Blankett SKV 4639 hos Skatteverket

Återkalla bolagets godkännande för F-skatt

När bolaget inte längre säljer varor eller tjänster ska likvidatorn återkalla bolagets godkännande för F-skatt.

Avregistrera bolaget för moms

När bolagets momspliktiga verksamhet upphör ska bolaget avregistreras för moms. Likvidatorn ska redovisa bolagets moms för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistrering. Avregistreringsdagen står på Skatteverkets meddelande om avregistrering. Finns det inget att redovisa fyller likvidatorn i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Avregistrera bolaget som arbetsgivare

När bolaget inte längre betalar ut någon ersättning för utfört arbete ska bolaget avregistreras som arbetsgivare. Likvidatorn ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistrering i arbetsgivardeklarationen. Avregistreringsdagen står på Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Om bolaget inte har något att redovisa ska man bara fylla i blanketten Arbetsgivardeklaration Huvuduppgift (SKV 4786). Fyll i en nolla i ruta 487 och en nolla i ruta 497. Lämna övriga rutor tomma.

Blankett SKV 4786 hos Skatteverket

Avregistrera ombud

Är någon utöver likvidatorn anmäld som behörig att titta på eller lämna uppgifter åt bolaget via Skatteverkets e-tjänster? Då ska den personen avregistreras, normalt av likvidatorn.

Avregistrera ombud via blankett SKV 4804 hos Skatteverket