Gå till huvudinnehåll

Skatter och avgifter vid likvidation av aktiebolag

Så här hanterar du skatt och deklaration i samband med likvidation av aktiebolag.

Har bolagets tillgångar tagits över av en delägare kallas det för eget uttag.

Uttag som ska tas upp till beskattning för bolag

De egna uttagen påverkar bolagets inkomstdeklaration och momsredovisning. Exempel på egna uttag som ska uttagsbeskattas är inventarier och lager. Även avskrivna inventarier som tas ut ska tas upp till beskattning.

Inkomstdeklaration

Vid uttagsbeskattning redovisar bolaget tillgångens marknadsvärde som inkomst i inkomstdeklarationen. Marknadsvärdet är det pris som bolaget skulle ha fått om tillgången sålts till en utomstående.

Moms

Om bolaget är momsregistrerat ska bolaget redovisa utgående moms vid uttagsbeskattning. Momsen på det egna uttaget beräknas på det lägsta av inköpspriset eller marknadsvärdet exklusive moms. Saknas inköpspris kan du använda självkostnadspris i stället. Självkostnadspris utgörs av alla de kostnader du har haft för att tillverka varan.

Delägare

Vid likvidation anses dina andelar avyttrade. Likvidationen innebär alltså att du ska beskattas på samma sätt som vid försäljning av andelar. När du gör egna uttag vid en likvidation räknas uttagen som ersättning för din andel/dina andelar. Beskattning av ersättningen kan ske både i tjänst och kapital. Du tar upp försäljningen på Skatteverkets blankett K10 om andelarna räknas som kvalificerade. Även kapitalförlust deklareras på samma blankett.

Ladda ner Skatteverkets blankett K10

Betala rätt preliminärskatt

Den preliminära skatt som bolaget betalar stämmer troligen inte längre när bolaget avslutar verksamheten. Det beror på att bolagets resultat påverkas av försäljning av lager, egna uttag och fonder som ska återföras till beskattning. För att betala rätt preliminär skatt bör likvidatorn därför lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration för bolaget.

Om bolaget inte lämnar ny preliminär inkomstdeklaration ska bolaget fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare.

Ändra din debiterade preliminärskatt hos Skatteverket