Gå till huvudinnehåll

Avregistrera ekonomisk förening vid konkurs

När en förening försatts i konkurs så genomför Skatteverket alla nödvändiga avregistreringar.

Skatteverket får information om konkursen från Tingsrätten

Detta gör Skatteverket

  • återkallar föreningens godkännande för F-skatt,
  • avregistrerar föreningen från moms,
  • avregistrerar föreningen som arbetsgivare.

Om konkursförvaltaren beslutar att driva verksamheten vidare är det konkursboet som blir skattskyldigt. Konkursboet blir också arbetsgivare och får då ett särskilt organisationsnummer.

F-skatt

Föreningens preliminära skatt kallas särskild A-skatt (SA-skatt) efter det att Skatteverket har återkallat föreningens godkännande för F-skatt.

Den preliminära skatten ändras inte i samband med en konkurs. Om föreningen inte lämnar ny preliminär inkomstdeklaration ska föreningen fortsätta att betala samma preliminära skatt som tidigare.

Läs om och skicka in preliminär inkomstdeklaration på Skatteverkets webbplats

Arbetsgivaravgifter

Föreningens verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska föreningen inte heller vara registrerad som arbetsgivare för tiden efter konkursbeslutet.

Föreningen ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet. 

Om föreningen inte har något att redovisa finns knappen "Deklarera noll" i Skatteverkets e-tjänst Arbetsgivardeklaration, och ska man nolldeklarera på blankett ska man bara fylla i blanketten Arbetsgivardeklaration Huvuduppgift (SKV 4786). Fyll i en nolla i ruta 487 och en nolla i ruta 497. Lämna övriga rutor tomma.

Moms

Föreningens verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska föreningen inte heller vara registrerad till moms för tiden efter konkursbeslutet. Föreningen ska redovisa moms för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet. Har föreningen ingen moms att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Föreningens adress

Skatteverket behöver ha kontakt med föreningen även efter konkursen. Det kan till exempel vara frågor om verksamheten före beslut om konkurs eller utskick av inkomstdeklarationer. Då är det viktigt att Skatteverket har rätt adress. Om föreningen inte har någon adress längre behöver Skatteverket en c/o-adress till en företrädare för föreningen. Du anmäler den nya adressen till Skatteverket.

Anmäl ändringar och adresser på Skatteverkets webbplats

Har föreningen anmält en särskild skatteadress?

Har föreningen en särskild skatteadress tar Skatteverket bort den i samband med konkursen.

E-tjänster och ombud

Har du anmält någon som är behörig att titta på eller lämna uppgifter åt föreningen via Skatteverkets e-tjänster? I så fall avregistrerar Skatteverket ombudet i samband med konkurs. 

Kom ihåg att föreningen kan behöva meddela fler myndigheter att den avslutar sin verksamhet, om ni tidigare registrerat verksamheten hos dem.