Gå till huvudinnehåll

Avsluta och avregistrera enskild näringsverksamhet

Avsluta och avregistrera enskild näringsverksamhet

När du avslutar en enskild verksamhet måste du bland annat tänka på hur du tar upp företagets inventarier och egna uttag till beskattning. Du behöver också se till att dina inventarier tas om hand på bästa möjliga sätt ur ett miljöperspektiv.

Hos Skatteverket kan du läsa mer om vad du behöver göra när du vill avsluta din enskilda näringsverksamhet. Kryssa i vad som gäller för ditt företag.

Avsluta enskild näringsverksamhet hos Skatteverket

Inventarier och lösöre

När du ska göra dig av med inventarier och lösöre i din verksamhet är det bäst att sälja sakerna – både ur hållbarhets- samt ekonomisk synpunkt. Du kan även skänka till välgörande ändamål. Vissa välgörenhetsorganisationer erbjuder, vid större partier, även upphämtning.

För inventarier och lösöre som ej går att sälja bör det återvinnas i så hög grad som möjligt. Farligt avfall ska hanteras på korrekt sätt. Här finns mer information:

Farligt avfall (naturvardsverket.se)

Egna uttag som ska tas upp till beskattning

Om du har kvar tillgångar och skulder när ditt företag upphör ska du bokföra dessa mot företagets eget kapitalkonto. Det innebär att du personligen tar över tillgångarna eller skulderna och är därmed de sista affärshändelserna i ditt företag innan bokslutet.

Om du tar över dina verksamhetstillgångar privat istället för att sälja dem, kallas det för egna uttag. De egna uttagen ska tas upp till beskattning och det påverkar din inkomstdeklaration och din momsredovisning. Exempel på egna uttag som ska uttagsbeskattas är inventarier och lager.

Vid uttagsbeskattning ska du ta upp tillgångens marknadsvärde som inkomst av näringsverksamhet. Marknadsvärdet är det du kan få betalt för tillgången om du skulle sälja den till någon utomstående. Du ska även ta upp avskrivna inventarier till beskattning.

Om du är momsregistrerad ska du redovisa utgående moms vid uttagsbeskattning. Momsen på det egna uttaget beräknar du på det lägsta av inköpspriset eller marknadsvärdet exklusive moms. Saknas inköpspris kan du använda självkostnadspris istället. Självkostnadspris utgörs av alla de kostnader du har haft för att tillverka varan.

Betala rätt preliminärskatt

Den preliminära skatt som du idag betalar stämmer troligen inte längre när du avslutar ditt företag. Det beror på att ditt företags resultat påverkas av försäljning av lager, egna uttag och fonder som ska återföras till beskattning. För att betala rätt preliminär skatt bör du därför lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Om du inte lämnar en ny preliminär inkomstdeklaration ska du fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare. Annars riskerar du att det blir en skatteskuld som överlämnas för indrivning.

Ändra din debiterade preliminärskatt hos Skatteverket

Återkalla F-skatt och avsluta arbetsgivarregistrering och momsregistrering

Om du vill avsluta alla företagets registreringar hos Skatteverket ska du använda tjänsten för avregistrering. F-skatt, moms, arbetsgivare och SNI avslutas då i samma anmälan.

Om du vill behålla delar av företagets registreringar ska du göra en ändringsanmälan för att avsluta de registreringar som inte längre är aktuella.

Återkalla F-skatt 

När du inte längre säljer varor eller tjänster ska du begära att ditt godkännande för F-skatt återkallas. 

Avsluta arbetsgivarregistrering

När du inte längre har någon anställd personal ska du avregistrera dig som arbetsgivare.

Du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen i arbetsgivardeklarationen. 

Om du inte har betalat ut några löner anger du detta genom att fylla i noll (0) vid rutan "Summa arbetsgivaravgifter" samt noll (0) i rutan "summa avdragen skatt". 

Avsluta momsregistrering när verksamheten upphör

När din momspliktiga verksamhet upphör ska du avregistrera företaget från moms. Du redovisar momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen i momsdeklarationen. 

Använder du dig av bokslutsmetoden ska redovisning av moms på fordringar och skulder göras i sista momsdeklarationen. Har du ingen moms att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka". 

Avregistrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter för att avregistrera ditt enskilda företag från F-skatt, moms, som arbetsgivare och ändra uppgifter.

Avsluta enskild näringsverksamhet via blankett hos Skatteverket

Avanmäl kontrollenhet och kassaregister

När du avregistrerar ditt företag ska du även avanmäla ditt kassaregister. Det gör du i e-tjänsten Kassaregister på Skatteverkets webbplats. 

E-tjänsten Kassaregister hos Skatteverket

Ta bort särskild skatteadress och besöksadress

Om du har en särskild skatteadress eller besöksadress registrerad hos Skatteverket och ska avregistrera adressen gör du det genom tjänsten för att ändra kontaktuppgifter. Om du tidigare har anmält om total avregistrering av ditt företag, avregistreras adressen automatiskt och du behöver inte anmäla om borttag även här.

Avregistrering till Bolagsverket

Om du har skyddat ditt företagsnamn och är registrerad som enskild näringsidkare hos Bolagsverket och ska avsluta din verksamhet ska du anmäla det i tjänsten.

Skydda företagets namn om du vill fortsätta att använda det

Rätten till företagets namn upphör om du inte ser till att skydda det på något sätt. Du kanske till exempel har ett annat företag som vill fortsätta att använda namnet. Då ska du anmäla det som särskilt företagsnamn. Vissa företagsnamn kan också skyddas som varumärken. 

För att registrera ett särskilt företagsnamn på ett redan registrerat företag loggar du in på Mina sidor och väljer det företag du vill registrera ett särskilt företagsnamn på.

Avregistrera ombud

Har du anmält någon som är behörig att titta på eller lämna uppgifter åt dig via Skatteverkets e-tjänster? Om du inte länge vill att behörigheten ska gälla ska du anmäla till Skatteverket att personen ska avregistreras. 

Avregistrera ombud via e-tjänsten hos Skatteverket

Kom ihåg att du kan behöva meddela fler myndigheter att du avslutar din verksamhet, om du tidigare registrerat verksamheten hos dem.