Gå till huvudinnehåll

Överlåta enskild näringsverksamhet till nästa generation

Överlåta enskild näringsverksamhet till nästa generation

Ett generationsskifte av en näringsverksamhet sker ofta genom gåva, arv eller testamente. Vid ett generationsskifte är det viktigt att både givare och mottagare har tydliga roller i verksamheten.

När din enskilda näringsverksamhet övergår till en ny ägare genom gåva, arv eller testamente kallas det för benefik överlåtelse.

Gåva

Överlåtelsen är en gåva om

 • du ger bort din enskilda näringsverksamhet utan att få något i stället
 • det finns en gåvoavsikt
 • det är frivilligt
 • gåvan har överlämnats.

Ibland förekommer det att mottagaren lämnar en viss ersättning, t ex genom att ta över befintliga lån, i samband med gåvan. Om ersättningen är lägre än marknadsvärdet betraktas överlåtelsen fortfarande normalt som en gåva.

När du överlåtit din verksamhet ska du avregistrera din enskilda näringsverksamhet hos Skatteverket och du kan även ändra innehavare hos Bolagsverket.

Avregistrera enskild näringsverksamhet vid generationsskifte

Arv och testamente

När en enskild näringsidkare avlider övergår företagets tillgångar och skulder till dödsboet. Som dödsbodelägare ansvarar du för tillgångar och skulder samt för att redovisa skatter och avgifter ända fram tills dödsboet är skiftat.

Dödsboet är skiftat när delägarna delat upp tillgångarna mellan sig. Är du ensam delägare är dödsboet skiftat när Skatteverket har registrerat bouppteckningen.

Om dödsboet inte är skiftat den 1 januari året efter dödsfallet ska du kontakta Skatteverket för att registrera dödsboet. Skatteverket ger då dödsboet ett registreringsnummer. Du ska använda det numret när du redovisar skatter och avgifter som till exempel F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter.

När en enskild näringsidkare avlidit ska detta anmälas till Bolagsverket om företagsnamnet är registrerat där. Samtliga dödsbodelägare ska underteckna anmälan. Bouppteckning som visar vilka dödsbodelägarna är, behöver inte skickas in. Om boutredningsman är tillsatt kan denne underteckna anmälan för dödsboets räkning. Tingsrättens förordnande av boutredningsmannen ska skickas med.

Den nya ägaren ska registrera verksamheten hos Skatteverket och kan även registrera företagsnamnet hos Bolagsverket.

 • Involvera hela familjen i ägarskiftet så att alla får möjlighet att säga sin mening.
 • Den som ska ta över ledningen behöver en lämplig utbildning. En anställning i något annat företag under en tid är också bra.
 • Det är en fördel om det finns tid för nästa generation att lära känna familjeföretagets olika delar innan övertagandet, exempelvis genom ett trainee-program. En mentor, som inte tillhör familjen, kan också vara till stor hjälp.
 • Precis som vid ett köp av ett företag är det bra om den som ska göra övertagandet gör sin analys av företaget och även sin egen värdering.
  Information och analys
 • Skilj på ägande och operativ ledning. Intresserade barn kan mycket väl ta över en del av ägandet, utan att ta operativa poster i företagsledningen.
 • Om ägarskiftet innebär att du stannar i företaget i någon roll, är det viktigt att du på ett konstruktivt sätt kan samspela med dina barn i deras nya roller som ägare och/eller ledare.