Gå till huvudinnehåll

Avregistrera enskild näringsverksamhet vid generationsskifte

När du överlåter din verksamhet behöver du göra vissa avregistreringar. Du ska bland annat avregistrera företaget, avregistrera dig som arbetsgivare samt begära att F-skattgodkännandet återkallas. Det gör du enklast i våra tjänster här på verksamt.se.

Återkalla F-skatt och avsluta arbetsgivarregistrering och momsregistrering

För att avsluta alla företagets registreringar hos Skatteverket ska du använda tjänsten för avregistrering. F-skatt, moms, arbetsgivare och SNI avslutas då i samma anmälan.

Om du vill vänta med att avsluta delar av registreringarna ska du göra en ändringsanmälan för att avsluta de registreringar som inte längre är aktuella. Innan du överlåter företaget ska du avsluta alla registreringar, men det är möjligt att göra det stegvis.

Återkalla F-skatt när försäljningen upphör

När du inte längre säljer varor eller tjänster ska du begära att ditt godkännande för F-skatt återkallas. 

Avregistrera det överlåtande företaget som arbetsgivare

Du ska avregistrera det överlåtande företaget som arbetsgivare när det inte längre har någon anställd personal.

Du ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen i arbetsgivardeklaration. Avregistreringsdagen framgår av Skatteverkets meddelande om avregistrering.

Om du inte har betalat ut några löner anger du detta genom att fylla i noll (0) vid rutan "Summa arbetsgivaravgifter" samt noll (0) i rutan "summa avdragen skatt". 

Avregistrera det överlåtande företaget från moms

När det överlåtande företagets momspliktiga verksamhet upphör ska du avregistrera företaget från moms.

Du redovisar momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen i momsdeklarationen. Avregistreringsdagen framgår av Skatteverkets meddelande om avregistrering. Använder du dig av bokslutsmetoden ska redovisning av moms på fordringar och skulder göras i sista momsdeklarationen.

Har du ingen moms att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Avregistrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblanketter för att avregistrera ditt enskilda företag från F-skatt, moms, som arbetsgivare och ändra uppgifter.

Avsluta enskild näringsverksamhet hos Skatteverket

Avanmäl ditt kassaregister hos Skatteverket

När du avregistrerar ditt företag ska du även avanmäla ditt kassaregister. Det gör du i e-tjänsten Kassaregister på Skatteverkets webbplats.

E-tjänsten Kassaregister hos Skatteverket

Ändra hos Bolagsverket

Om du har registrerat din enskilda näringsverksamhet hos Bolagsverket, överlåter verksamheten och vill ändra innehavare ska du anmäla detta i tjänsten. Att anmäla en avregistrering kostar ingenting. När Bolagsverket har avregistrerat företaget skickas ett registreringsbevis till dig där du ser vilket datum företaget avregistrerades.

Du eller den du överlåter verksamheten till måste även anmäla till Bolagsverket att verksamheten och företagsnamnet ska övertas. Det gör du genom att registrera en ny enskild verksamhet och för detta tar Bolagsverket ut en avgift. 

Ta bort särskild skatteadress och besöksadress vid generationsskifte

Om du har en särskild skatteadress eller besöksadress registrerad hos Skatteverket och ska avregistrera adressen gör du det genom tjänsten för att ändra kontaktuppgifter. Om du tidigare har anmält om total avregistrering av ditt företag, avregistreras adressen automatiskt och du behöver inte anmäla om borttag även här.

Avregistrera ombud

Har du anmält någon som är behörig att titta på eller lämna uppgifter åt dig via Skatteverkets e-tjänster? Om du inte länge vill att behörigheten ska gälla ska du anmäla till Skatteverket att personen ska avregistreras.

Avregistrera ombud via e-tjänsten hos Skatteverket

Kom ihåg att du kan behöva meddela fler myndigheter att du avslutar din verksamhet, om du tidigare registrerat verksamheten hos dem.