Gå till huvudinnehåll

Skatter och avgifter vid generationsskifte i enskild näringsverksamhet

När ett företag byter ägare genom gåva, arv eller testamente kan detta göras utan skattekonsekvenser. Mottagaren tar då över givarens skattemässiga värden.

Den nya ägaren får oftast ta över periodiseringsfonder, expansionsfond, sparad räntefördelning samt skogskonto. Skatteverkets blankett N7 Övertagande av fonder och fördelningsbelopp ska fyllas i av den person som har tagit över företaget.

Ladda ner Skatteverkets blankett N7 Övertagande av fonder och fördelningsbelopp

Näringsfastighet

Om det finns en näringsfastighet i företaget tar den nya ägaren över ingångsvärdena på fastigheten. Hen övertar alltså omkostnadsbelopp och avskrivningsunderlag och fortsätter avskrivningarna på samma sätt som om fastigheten inte hade bytt ägare. Den nya ägaren ska ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Anledningen är bland annat att rätt person ska betala skatter och avgifter för fastigheten.

Om överlåtaren är frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokal tar den nya ägaren oftast över de rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga skattskyldigheten.

Gå till Lantmäteriet

Betala rätt preliminärskatt

Den preliminära skatt som idag betalas, stämmer troligen inte när du avslutar det överlåtande företaget. Det beror på att företagets resultat påverkas av bland annat av egna uttag och fonder som ska återföras till beskattning. För att betala rätt preliminär skatt bör du därför lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Ändra din debiterade preliminärskatt hos Skatteverket

Om du inte lämnar en ny preliminär inkomstdeklaration ska du fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare. Annars riskerar du att det blir en skatteskuld som överlämnas till Kronofogden för indrivning.