Gå till huvudinnehåll

Redovisa generationsskifte av enskild näringsverksamhet

Här kan du läsa om hur du hanterar redovisningen när du överlåter din verksamhet. Det gäller bland annat redovisning av resultat, fonder och räntefördelning.

Arbetsgivardeklaration

Du som arbetsgivare ska varje månad redovisa de ersättningar och skatteavdrag du har gjort för respektive anställd. Du lämnar enklast in arbetsgivardeklarationen i e-tjänsten Lämna Arbetsgivardeklaration på skatteverket.se. Från och med den 1 januari 2024 ska du lämna uppgift om hur stort belopp betalningsmottagaren fått i kontant ersättning eller förmån som avser styrelsearvode. På individuppgiften fyller du i beloppet för styrelsearvodet i ruta 023 - Varav ersättning som är styrelsearvode. Styrelsearvodet ska även ingå i beloppet du redovisar som kontant ersättning eller förmån.

Redovisa resultatet i inkomstdeklaration

Den sista redovisningen av näringsverksamheten ska göras i inkomstdeklarationen i maj året efter gåvan eller arvskiftet.

Övertagande av fonder

Oftast kan den nya ägaren ta över periodiseringsfonder och expansionsfond. Vid arvskifte ska mottagaren skriftligen förklara att hen tar över fonderna. Vid gåva måste du och den nya ägaren skriftligen komma överens om övertagandet av fonderna.

Den nya ägaren ska fylla i Skatteverkets blankett N7 Övertagande av fonder och fördelningsbelopp och lämna tillsammans med sin inkomstdeklaration.

Ladda ner Skatteverkets blankett N7 Övertagande av fonder och fördelningsbelopp

Räntefördelning

Finns det ett sparat fördelningsbelopp kan du normalt föra över det till en ny ägare. Den nya ägaren ska fylla i Skatteverkets blankett N7 som lämnas tillsammans med deklarationen.

Underskott i näringsverksamhet

Om din näringsverksamhet visar underskott det sista verksamhetsåret kan du under vissa förutsättningar få göra avdrag för underskottet i inkomstslaget kapital. Ett slutligt underskott får utnyttjas inkomståret efter det år då verksamheten lades ned. 70 procent av underskottet är avdragsgillt. Du kan del upp avdraget för det slutliga underskottet på upp till tre år om du vill. Du kan aldrig överlåta ett underskott till en ny ägare.

Om underskottet uppkommit i ett dödsbo kan det göra avdrag för underskottet i inkomstslaget kapital i dödsboets inkomstdeklaration.

Avslutar du verksamheten inom de fem första räkenskapsåren finns även möjlighet att kvitta underskottet mot inkomst av tjänst. Det gäller om du bedrivit aktiv näringsverksamhet, om du inte direkt eller indirekt bedrivit en likartad verksamhet under de senaste fem åren innan du startade denna näringsverksamhet, och de första 100 000 kronorna i underskott för vart och ett av de fem åren.

Mer om underskott hos Skatteverket

Egenavgifter och särskild löneskatt

Det år då näringsverksamheten upphör kan du räkna fram de slutliga egenavgifterna eller den särskilda löneskatten och göra avdrag för dessa direkt i den sista inkomstdeklarationen för näringsverksamheten. I annat fall gör du ett schablonavdrag för egenavgifterna/särskilda löneskatten i inkomstdeklarationen för sista verksamhetsåret, men då måste du också göra en slutlig avstämning av egenavgifterna/särskilda löneskatten året efter.

Se exakt beräkning av egenavgifter hos Skatteverket

Du har kvar ditt skattekonto

Skattekontot påverkas inte av att du avregistrerar företaget.