Gå till huvudinnehåll

Sälja andel i handels- eller kommanditbolag

Sälja andel i handels- eller kommanditbolag

Du kan avveckla din del av verksamheten i ett handels- eller kommanditbolag genom att sälja dina andelar. Det fungerar i princip som att sälja aktier i ett aktiebolag och bolaget finns kvar med samma skulder och tillgångar som tidigare.

Ett ägarskifte innehåller flera olika faser. Om du startar planeringen i tid så får du makten över processen. I den här avdelningen går vi igenom de viktigaste aspekterna av ett ägarskifte.

  • Motiv: gå igenom varför och hur stor del av företaget du vill sälja.
  • Köpare: definiera vilka typer av köpare du tänker dig och hur köpet ska finansieras.
  • Rådgivare: anlita kvalificerade rådgivare som kan göra objektiva bedömningar.
  • Struktur: se över företagets organisation och rutiner, så att det inte står och faller med dig. Ett välskött företag blir också mer attraktivt för köpare.
  • Framtid: tänk igenom din roll efter försäljningen, kontrollera de skattemässiga konsekvenserna och se till att säkra medel att leva på när du gått i pension.

Var alltid vaksam på vem du gör affärer med när du ska sälja ditt företag.

Bra att tänka på när du ska sälja eller avveckla ditt företag - Bolagsverket