Gå till huvudinnehåll

Hitta köpare av handels- eller kommanditbolag

Lämpliga köpare till din verksamhet kan finnas i företagets närhet eller inom branschen. Inför försäljningen är det viktigt att företaget är i säljfärdigt skick.

Beroende på vilken relation du har till företaget finns olika tänkbara köpare.

Kompanjonavtalet reglerar hur du kan sälja din andel. Någon av dina kompanjoner kan vara en naturlig köpare. För att du ska kunna sälja din andel till en kompanjon måste ni vara minst tre kompanjoner i bolaget vid försäljningstillfället.

Företagets anställda

För dig kanske det är naturligt att i första hand överväga att sälja företaget till någon eller några av de anställda. De kan verksamheten, vilket gör att en sådan försäljning knappast oroar kunderna eller övriga anställda.

Andra företag

Ibland är en överlåtelse till ett annat företag det enda alternativet vid en försäljning eftersom det ofta ger försäljaren ett högre pris än vid generationsskifte eller försäljning till anställda. Ofta är detta företag en kund, en leverantör eller, vilket är vanligast, en konkurrent. De är redan i branschen och får en möjlighet att öka sin marknadsandel.

Utomstående privatpersoner

För vissa entreprenörer är köp av en del av ett befintligt företag ett alternativ till att starta företag från grunden.