Gå till huvudinnehåll

Avregistrera och redovisa vid försäljning av inkråm

Här kan du läsa om avregistrering och redovisning vid försäljning av inkråm.

Om bolaget har sålt allt inkråm är det naturliga steget att likvidera bolaget. Men det kan också vara så att bolaget bara har sålt en gren av verksamheten och då behövs kanske ingen avregistrering. Det kan också vara så att vissa delar ska avregistreras, till exempel moms. 

Har du avregistrerat ditt bolag hos Bolagsverket medför det att bolaget avregistreras för F-skatt, moms och som arbetsgivare hos Skatteverket. Annars kan du tänka på att du kan ha olika avregistreringsdatum för F-skatt, moms och som arbetsgivare, det har betydelse för hur länge du måste skicka in skattedeklarationer.

Återkalla F-skatt och avsluta arbetsgivarregistrering och momsregistrering

I tjänsten kan du avsluta företagets F-skatt och avregistrera det som arbetsgivare och från moms.

Återkalla F-skatt

När du säljer inkråmet i ditt bolag och bolaget upphör med näringsverksamheten ska du begära att bolagets godkännande för F-skatt återkallas.

Avsluta arbetsgivarregistrering

Du ska lämna anmälan om avregistrering som arbetsgivare när bolaget inte längre betalar ut någon ersättning för utfört arbete.

Bolaget ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistrering i arbetsgivardeklarationen. 

Om bolaget inte har något att redovisa finns knappen "Deklarera noll" i Skatteverkets e-tjänst Arbetsgivardeklaration, och ska man nolldeklarera på blankett ska man bara fylla i blanketten Arbetsgivardeklaration Huvuduppgift (SKV 4786). Fyll i en nolla i ruta 487 och en nolla i ruta 497. Lämna övriga rutor tomma.

Avsluta momsregistrering

Du ska lämna anmälan till Skatteverket om avregistrering för moms när bolaget inte längre har någon momspliktig verksamhet.

Bolaget ska redovisa momsen för alla redovisningsperioder fram till och med dagen för avregistreringen. Moms på fordringar och skulder ska redovisas i sista momsdeklarationen. Det gäller både om du använder bokslutsmetoden och faktureringsmetoden. Finns det inget att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Avregistrera via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna kan du använda pappersblankett för att avregistrera ditt bolag från F-skatt, moms och som arbetsgivare. 

Ladda ner Skatteverkets blankett 4639

Lämna kontrolluppgifter

De flesta arbetsgivare ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag på individnivå i sin arbetsgivardeklaration. Redovisningen ska göras varje månad och du behöver inte lämna en årlig kontrolluppgift för dessa utbetalningar.

Bolagets inkomstdeklaration

Du ska lämna inkomstdeklaration för bolaget så länge som bolaget är registrerat hos Bolagsverket. Det gäller även om du anmält avregistrering för F-skatt, moms och som arbetsgivare till Skatteverket.

Näringsfastighet

Om bolaget säljer en näringsfastighet ska du redovisa försäljningen i bolagets inkomstdeklaration 4. Bolaget ska återföra tidigare medgivna värdeminskningsavdrag som en intäkt i näringsverksamheten. Bolaget ska även återföra avdrag för värdehöjande reparationer det har gjort försäljningsåret och de fem föregående åren.

Delägarens inkomstdeklaration

Du ska redovisa din andel av verksamheten i din inkomstdeklaration.

Fonder

Du ska återföra periodiseringsfonder och expansionsfond när bolaget inte längre driver näringsverksamhet. Återföringen kommer att påverka ditt resultat. I vissa fall kan du använda dig av reglerna om ackumulerad inkomst vid återföringen av fonder för att få lägre statlig inkomstskatt.

Näringsfastighet

Om fastighet ingår i de tillgångar bolaget sålt är det du som delägare som beskattas. Du redovisar försäljningen i inkomstslaget kapital. Kom ihåg att justera din andel av bolagets resultat med din andel av bokförd vinst eller förlust på Skatteverkets blankett N3A.

Även för en juridisk person ska resultatet av försäljningen beräknas i inkomstslaget kapital. Däremot ska resultatet av försäljningen tas upp till beskattning i inkomstslaget näring för juridisk delägare.

Ladda ner Skatteverkets blankett N3A

Skattekonto

Varken bolagets eller delägarens skattekonto påverkas av att bolagets inkråm eller andelen säljs.