Gå till huvudinnehåll

Årsredovisning för aktiebolag

Alla aktiebolag ska avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning och skicka in den till Bolagsverket. Det är både snabbare och enklare att skicka in din årsredovisning digitalt.

Film: Årsredovisning för små aktiebolag

Hur funkar det här med årsredovisning? I den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg.

Alla aktiebolag ska ta fram en årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket eller skicka den med posten.

Aktiebolag som följer regelverket K2 eller K3 kan skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Några av fördelarna är:

 • Det går snabbt att skicka in årsredovisningen.
 • Informationen hämtas direkt från företagets bokföringssystem. Det minskar risken för fel.
 • Du får direkt en kvittens på att årsredovisningen kommit in. 
 • Om årsredovisningen är fullständig så registreras den direkt.
 • Det bidrar till minskad miljöpåverkan eftersom du inte använder papper.

Du behöver en programvara som stöder digital inlämning för att kunna skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket.

Så här gör du

 1. Ladda upp årsredovisningen med fastställelseintyg. Det gör du direkt från din programvara som stöder digital inlämning.
 2. Bjud in den styrelseledamot eller verkställande direktör som ska skriva under fastställelseintyget. Du behöver personnummer och e-postadress till den du bjuder in.
 3. Skicka in årsredovisningen. Den du bjudit in loggar in med sin e-legitimation, skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen. Du gör allt digitalt och ska inte skicka något på papper. Klart! 

När du skickar in årsredovisningen digitalt får du en bekräftelse på att den kommit in. Om årsredovisningen är fullständig registreras den direkt.

Digital inlämning på Bolagsverkets webbplats

 Du ska även skicka in

 • revisionsberättelse – om ditt bolag har krav på revisor
 • koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse – om ditt aktiebolag är ett moderbolag i en större koncern.

Film: Skicka in årsredovisningen digitalt

I den här filmen tar vi upp vad du behöver göra för att skicka in din årsredovisning digitalt.

Årsredovisningen ska upprättas enligt något av Bokföringsnämndens K-regelverk. Om ditt aktiebolag räknas som ett mindre företag kan du välja att upprätta årsredovisningen enligt de förenklade K2-reglerna istället för huvudregelverket K3. För större aktiebolag finns inte möjligheten att välja. Större aktiebolag ska alltid upprätta årsredovisningen enligt huvudregelverket K3.

Vad räknas som större företag?

Med större företag menas sådana företag som uppfyller mer än ett av följande villkor två år i rad (samma villkor):

 • Mer än 50 anställda i medeltal
 • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning
 • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning

Övriga företag räknas som mindre företag. Noterade företag anses alltid som större företag. I de flesta fall ska även kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag tillämpa reglerna för större företag.

Årsredovisning enligt K2

Aktiebolag som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket.

K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse 
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.

Årsredovisning enligt K3

K3-regelverket är huvudregelverket för årsredovisningar. Större aktiebolag måste tillämpa K3. Mindre aktiebolag kan i stället välja att tillämpa K2. 

K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Det här ska ingå i årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning 
 • Balansräkning 
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen.

Om ditt aktiebolag räknas som större måste det i årsredovisningen även ingå en kassaflödesanalys. För mindre aktiebolag är den frivillig.

De minsta aktiebolagen kan välja att inte ha revisor. Men om ditt aktiebolag uppfyller mer än ett följande villkor ska det ha en kvalificerad revisor:

 • Fler än 3 anställda (i medeltal).
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning.

Aktiebolag på Bokföringsnämndens webbplats

Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats

Årsredovisning för aktiebolag på Bolagsverket.se