Gå till huvudinnehåll

Årsredovisning för bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor. De flesta bostadsrättsföreningar kan välja att upprätta sin årsredovisning enligt de förenklade K2-reglerna.

Bostadsrättsföreningar ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor. Revisorn ska ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som krävs för att kunna genomföra en god revision. Om föreningen räknas som stor måste den ha en godkänd eller auktoriserad revisor.

Årsredovisningen ska upprättas enligt något av Bokföringsnämndens K-regelverk. En bostadsrättsförening som räknas som en större förening ska upprätta årsredovisning enligt huvudregelverket K3 och skicka in årsredovisningen till Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen räknas som större om den når upp till mer än ett av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

 • Mer än 50 anställda i medeltal.
 • Mer än 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning.
 • Mer än 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning. 

Om föreningen uppfyller mer än ett av villkoren ovan måste den också ha en auktoriserad revisor. Det finns dock nästan ingen bostadsrättsförening som är så stor.

En mindre bostadsrättsförening är normalt inte skyldig att skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket, men kan få ett föreläggande från myndigheten om att göra det. En mindre förening kan välja att upprätta årsredovisning enligt de förenklade K2-reglerna i stället för huvudregelverket K3. Alla bostadsrättsföreningar ska också tillämpa vägledningen Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning tillsammans med K2 eller K3. 

Bostadsrättsföreningar som räknas som mindre kan välja att upprätta årsredovisningen enligt det förenklade K2-regelverket.

K2-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning på Bokföringsnämndens webbplats 

Det här ska ingå i årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse
 • Resultaträkning 
 • Balansräkning 
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen. 

K3-regelverket är huvudregelverket för årsredovisningar. Större föreningar måste tillämpa K3. Mindre föreningar kan i stället välja att tillämpa K2.

K3-regelverket på Bokföringsnämndens webbplats

Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning på Bokföringsnämndens webbplats 

Det här ska ingå i årsredovisningen:

 • Förvaltningsberättelse 
 • Resultaträkning 
 • Balansräkning 
 • Noter som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen. 

Om bostadsrättsföreningen räknas som större måste det även ingå en kassaflödesanalys i årsredovisningen. För mindre bostadsrättsföreningar är det frivilligt.

Bostadsrättsföreningar på Bokföringsnämndens webbplats

Att föra bok på Bokföringsnämndens webbplats