Gå till huvudinnehåll

Räkenskapsår för ditt företag

Ett räkenskapsår är den period för vilken ett företag ska upprätta sitt årsbokslut eller sin årsredovisning.

Ett räkenskapsår ska omfatta 12 månader. När företaget startar eller räkenskapsåret läggs om kan räkenskapsåret bli kortare än 12 månader eller längre, dock som längst 18 månader. När företaget slutar med sin verksamhet får räkenskapsåret förkortas men inte förlängas.

De räkenskapsår som inte följer kalenderåret, alltså den 1 januari till den 31 december, kallas brutna räkenskapsår.

Kalenderår 

Räkenskapsåret måste vara kalenderår (1 jan-31 dec) för följande företag:

  • Enskilda näringsidkare.
  • Handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller delar av bolagets inkomst.
  • Samfällighetsförvaltande juridiska personer. 

Brutet räkenskapsår 

Övriga företag och föreningar än de som räknats upp ovan, till exempel aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar samt handelsbolag med enbart juridiska delägare får ha brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad, omfatta 12 hela månader och avslutas den sista dagen i en kalendermånad, till exempel 1 oktober till 30 september.

Vid nybildning av aktiebolag, ekonomisk förening samt handelsbolag med juridiska personer som delägare godkänns brutna räkenskapsår utan Skatteverkets tillstånd.

Om du däremot vill ändra till brutet räkenskapsår krävs det i de flesta fall tillstånd från Skatteverket. 

Hur du ändrar räkenskapsår för aktiebolag hos Bolagsverket

Hur du ändrar räkenskapsår för ekonomisk förening hos Bolagsverket