Gå till huvudinnehåll

Vårdgivarregistret

Den som bedriver verksamhet som omfattas av IVO:s tillsyn är enligt patientsäkerhetslagen skyldig att anmäla sin verksamhet till IVO.

Huvudsyftet med anmälningsplikten är att IVO ska känna till de verksamheter som IVO som tillsynsmyndighet har ansvar för. Vid en tillsyn granskar IVO om verksamheten som bedrivs ger vård med god kvalitet och säkerhet. I 7 kap. 1-2 §§ patientsäkerhetslagen anges vilka verksamheter som omfattas av IVO:s tillsyn.

Vårdgivarregistret hos IVO