Gå till huvudinnehåll

Jordbruks- och livsmedelsexport

Den här informationen riktar sig till dig som planerar att exportera livsmedel eller jordbruksprodukter. Här kan du läsa om hur du gör för att föra ut produkter ur Sverige. Du bör redan veta vilka regler som gäller för att handla med eller hantera produkterna inom Sverige.

När du ska sälja till andra länder så behöver du ofta uppfylla en rad krav som dessa länder ställer för att släppa in produkterna. Den här informationen hjälper dig en bit på väg, men du kommer förmodligen att behöva ta kontakt med myndigheter eller andra aktörer i mottagarlandet för att få hela bilden av vad du behöver göra.

Det är stor skillnad på att sälja produkter till ett annat EU-land och att exportera till länder som inte är med i EU.

EU:s medlemsländer hos Europeiska unionen

Inom EU

Utanför EU

Vill du veta mer?

Det finns guider och sammanställningar som kan vara bra att känna till.

Livsmedelsverkets broschyr om export av livsmedel ger en översikt över frågor som du kan behöva tänka på när du för ut livsmedel till andra länder. Den vänder sig framför allt till personer som håller på att starta ett företag, eller som driver en liten verksamhet.

Livsmedelsverkets broschyr om export av livsmedel

Business Swedens guide om transport av livsmedel sammanställer vad du behöver tänka på när du transporterar livsmedel.

Livsmedelsguiden hos Business Sweden

Try Swedish!

Try Swedish! är det officiella svenska varumärket för att marknadsföra svenska livsmedel och dryck utomlands.

Här hittar du artiklar om svensk mat och matkultur samt de event och projekt som genomförs globalt för att lyfta svenska livsmedel.

Till Try Swedish