Gå till huvudinnehåll

Handel med varor till och från andra länder

Handel med varor till och från andra länder

Här får du en introduktion till hur det fungerar med bland annat tull och moms när du handlar med varor inom och utanför EU.

Vad räknas som en vara?

Du måste veta om du handlar med varor eller tjänster för att göra rätt när det gäller moms och tull. Varor är vanligen saker man kan ta på. Frågan om det är en vara eller en tjänst som levereras eller tillhandahålls mot ersättning har betydelse för bland annat bedömningen av beskattningsland, skatteplikt och skattesats.

EU har en gemensam marknad med i huvudsak gemensamma regler. Inom EU kan varor i stort sett röra sig fritt över gränserna utan tullkontroll eller tullavgifter.

Handelsregler som gäller inom EU

Är handeln fri för alla varor inom EU?

Trots att EU har en gemensam marknad kan det för vissa varor finnas särskilda bestämmelser då de ska tas in i Sverige eller ett annat EU-land. Det gäller exempelvis läkemedel, livsmedel av animaliskt ursprung, levande djur samt skjutvapen och ammunition. Oavsett vilket land du ska handla med, ta reda på vad som gäller i det landet och för din typ av vara.

Begränsningar av den fria rörligheten inom EU hos Tullverket

Vad gäller i tullen?

Det är i princip fri rörlighet för varor inom EU så du behöver inte betala tull eller lämna tulldeklaration. Men, det finns delar av EU som ligger utanför EU:s gemensamma skatteområden och för dem gäller andra regler.

Områden utanför EU:s skatteområde hos Tullverket

Köpa och sälja varor utanför EU:s skatteområde

  • Om du köper varor från, eller säljer varor till, ett område i EU som inte ingår i EU:s skatteområde måste du deklarera varorna hos Tullverket. Du ska även i regel redovisa dina inköp och försäljningar i din momsdeklaration hos Skatteverket. Du ska inte betala tull.
  • För att tulldeklarera varor behöver du ett speciellt registreringsnummer. Det kallas för ett Eori-nummer. Du ansöker om Eori-nummer hos Tullverket.

Ansök om Eori-nummer hos Tullverket

Vad gäller för moms inom EU?

Om du köper varor från annat EU-land ska säljaren i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Du ska då själv redovisa svensk moms på dina inköp i momsdeklarationen. Om du säljer varor till annat EU-land ska du i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Du redovisar försäljningen i momsdeklarationen samt i periodisk sammanställning. Det finns undantag.

Skatteverkets sidor om köpa och sälja varor och tjänster ger dig en överblick över momsreglerna.

Inköp inom EU hos Skatteverket
Försäljning till andra EU-länder hos Skatteverket

Omfattas varan av regler för punktskatt?

Det finns speciella konsumtionsskatter på särskilt utvalda varor och tjänster – till exempel på alkohol, energi, tobak, kemikalier och bekämpningsmedel. Dessa skatter kallas för punktskatter. När du handlar med punktskattepliktiga varor kan det hanteras olika beroende på vilken punktskatt det är. Skatteverkets sida om punktskatter finns information om de olika punktskatterna.

Om punktskatter hos Skatteverket

Producentansvar

För elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, förpackningar, däck och bilar finns ett lagstiftat producentansvar. Detta innebär att producenten, men även importörer, ska ta ansvar för produkter som sätts på marknaden och att dessa samlas in och återvinns. Producentansvaret gäller både producenter och importörer i Sverige, och i flera andra EU-länder gäller det för exportörer och producenter. Många företag löser sitt ansvar genom att gå med i en producentansvarsorganisation i det land de bär ansvar för produkterna.

Om producentansvar för elutrustning och batterier

Finns det särskilda produktkrav?

I EU finns gemensamma produktkrav för vissa varor, exempelvis leksaker och elektronik. Dessa krav gäller oavsett om du köper varor till eller säljer varor från länder inom EU. Om du säljer varor som omfattas av EU-gemensamma krav måste du försäkra dig om att de uppfyller EU-kraven och är CE-märkta om de ska vara det.

Finns det inte EU-gemensamma produktkrav behöver du istället se till att svenska produktkrav uppfylls. Du måste också kontrollera om varan lever upp till kraven i produktsäkerhetslagen. Om du ska sälja till ett annat EU-land kan du behöva undersöka om det finns nationella produktkrav i det landet.

Det ska också vara möjligt att sälja produkter som lagligen säljs på marknaden i ett EU-land i ett annat EU-land trots att produkten inte är helt förenligt med reglerna i det andra landet. Detta sker då med stöd av EU-principen om ömsesidigt erkännande. Det finns dock undantag från principen. Du kan läsa mer på nedanstående länkar.

Om produktkrav hos Kommerskollegium

Produktsäkerhet och CE-märkning

Handelsreglerna skiljer sig åt beroende på om du handlar inom eller utanför EU. Handeln mellan världens länder regleras i första hand av Världshandelsorganisationen WTO:s regelverk. Ibland sluts frihandelsavtal mellan länder för att ytterligare underlätta handeln.

Handelsregler som gäller utanför EU
EU:s handelsavtal hos Kommerskollegium
EU:s samtliga handelsavtal hos EU Kommissionen

Krävs det tillstånd?

För vissa typer av varor gäller särskilda regler och bestämmelser som du måste ta hänsyn till när du importerar från, eller exporterar till, länder utanför EU.

När det gäller import av varor till Sverige finns det särskilda restriktioner för exempelvis livsmedel, jordbruksprodukter, alkohol och läkemedel. Exempel på varor som omfattas av exportrestriktioner är jordbruksprodukter och livsmedel, vissa typer av avfall, kulturföremål, vapen och produkter som kan användas militärt.

Om din vara omfattas av restriktioner måste du i allmänhet ha import- eller exportlicens eller annat tillstånd.

Varor med importrestriktioner hos Tullverket
Varor med exportrestriktioner hos Tullverket

Regler för handel med hotade arter

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES. Handel med de mest hotade arterna är förbjuden inom Sverige och EU. Men i vissa fall kan du få undantag från förbudet genom att söka CITES-intyg. Om du ska importera eller exportera hotade arter mellan Sverige och länder utanför EU behöver du i de flesta fall CITES-tillstånd.

Om hotade djur och produkter av hotade djur hos Jordbruksverket

Vad gäller i tullen?

När du importerar varor från, eller exporterar varor till länder utanför EU behöver du bland annat ansöka om Eori-nummer och deklarera dina varor hos Tullverket.

Hur fungerar det med momsen?

EU är en tullunion med tullgräns mot länder utanför EU. Det betyder att EU-länderna har gemensamma regler för tull och moms.  Om du köper varor från land utanför EU ska säljaren i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Du ska då själv redovisa svensk moms på dina inköp i momsdeklarationen. Om du säljer varor till land utanför EU ska du i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Du redovisar försäljningen i momsdeklarationen. Det finns undantag.

Skatteverkets sidor om köpa och sälja varor och tjänster ger dig en överblick över momsreglerna.

Inköp från länder utanför EU hos Skatteverket
Försäljning till länder utanför EU hos Skatteverket

Omfattas varan av regler för punktskatt?

Det finns speciella konsumtionsskatter på särskilt utvalda varor och tjänster – till exempel på alkohol, energi, tobak och kemikalier. Dessa skatter kallas för punktskatter. De flesta punktskatter, likt andra skatter, ger staten inkomster men har ofta införts av andra skäl. Enligt huvudregeln ska punktskatten betalas i det land dit varan flyttas och till det landets skattesatser (destinationsprincipen). För att undvika dubbelbeskattning finns det möjlighet att få tillbaka den punktskatt som betalats i avsändarlandet.

Punktskatter hos Skatteverket

Producentansvar

För elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, förpackningar, däck och bilar finns ett lagstiftat producentansvar. Detta innebär att producenten, men även importörer, ska ta ansvar för produkter som sätts på marknaden och att dessa samlas in och återvinns. Producentansvaret gäller både producenter och importörer i Sverige, och i flera andra EU-länder gäller det för exportörer och producenter. Många företag löser sitt ansvar genom att gå med i en producentansvarsorganisation i det land de bär ansvar för produkterna.

Om producentansvar för elutrustning och batterier

Finns det särskilda produktkrav?

I EU finns gemensamma produktkrav för vissa varor, exempelvis leksaker och elektronik. Om du importerar sådana varor till Sverige måste du försäkra dig om att de uppfyller EU-kraven och är CE-märkta.

Om det inte finns EU-gemensamma produktkrav för varorna ska du se till att de uppfyller svenska produktkrav.

När du exporterar bör du noga undersöka villkoren för det land du vill sälja till.

Produktsäkerhet och CE-märkning

Faktureringsregler

Vid export ska du följa de svenska faktureringsreglerna för moms. Det gäller oavsett om varan är såld i Sverige eller i köparens land och oavsett vem köparen är.

Fakturering hos Skatteverket

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Vissa uppgifter måste finnas med enligt lag, och dessutom bör fakturan innehålla betalningsuppgifter, till exempel ditt IBAN-nummer och BIC/SWIFT.

Ladda ner en fakturamall på Business Swedens webbplats

Skatteverket ger kontinuerligt webbseminarier om exempelvis hur du gör med momsen om du säljer till, eller köper varor från, andra länder. Självklart är det helt gratis att delta!

Läs mer om Skatteverkets webbseminarier och anmäl dig nu

Behöver du hjälp?

Kontakta Kommerskollegium om handelshinder

Har du stött på problem i handeln med andra länder? Anmäl det till Kommerskollegium, som arbetar med att lösa handelshinder på flera olika sätt, både inom och utanför EU. Hjälpen är kostnadsfri.

Så anmäler du handelshinder på Kommerskollegiums webbplats

Kontakta Tullverket om tullfrågor

Kontakta Tullverket om du vill ha hjälp med tullfrågor.

Tullverkets sida Kontakta oss

Kontakta Skatteverkets skatteupplysning

Skatteupplysningen på Skatteverket svarar på alla typer av skattefrågor.

Skatteverkets Skatteupplysningen