Gå till huvudinnehåll

Regler och förordningar om gränsöverskridande avfallstransporter

EU har gemensamma regler för transport av avfall inom och utanför EU:s gränser. Om du planerar att transportera avfall från Sverige måste du ta reda på om du är skyldig att anmäla detta till Naturvårdsverket, eller om det räcker att ett informationsdokument följer med avfallstransporten.

  1. Ta reda på om det är tillåtet att exportera och importera avfallet.
  2. Ta reda på om ditt avfall är anmälningspliktigt eller inte.
  3. Ge dig själv gott om tid.
  4. Meddela byrån i det land där sändningen ska påbörjas.
  5. Om ingen transportanmälan krävs enligt förordningen ska ett avfallsinformationsdokument medfölja transporten och ett avtal ska tecknas med mottagaren av avfallet för återvinning.

Olagliga avfallstransporter

En avfallstransport som skickas utan nödvändiga godkännanden för gränsöverskridande avfallstransport betraktas som olaglig transport och kan leda till böter eller fängelse för den ansvariga aktören. Detsamma gäller avfall som omfattas av export- eller importförbud.

Anmälan eller information om gränsöverskridande avfallstransporter

Om du planerar att transportera avfall från Sverige behöver du veta om du behöver anmäla transporten till Naturvårdsverket eller om det räcker med att lämna information i ett specifikt dokument. Detta beror på vilken typ av avfall (vilka avfallskoder är lämpliga?), vart avfallet kommer att transporteras och hur avfallet kommer att behandlas (återvinning eller bortskaffande?).

Lagar och förordningar

Gränsöverskridande avfallstransporter regleras av förordning (EG) nr 1013/2006 om transporter av avfall, som bygger på Baselkonventionen och OECD:s beslut om transporter av avfall. EG-förordningar gäller direkt och i sin oförkortade form i alla medlemsländer.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transporter av avfall

Hur man anmäler en gränsöverskridande avfallstransport till Naturvårdsverket