Gå till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse för tjänsten Registrera aktiebolag

Bolagsverket står bakom den här tjänsten. Den här sidan beskriver hur tjänsten Registrera aktiebolag uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tjänsten lanserades den 19 juni 2023 och ersätter den tidigare tjänsten Anmäla aktiebolag som avvecklades den 20 februari 2024.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av tjänsten inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du behöver information från Registrera aktiebolag som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Mejla verksamt@tillvaxtverket.se om du inte kan ta del av innehållet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det förekommer att information som visas visuellt inte förmedlas med skärmläsare, exempelvis felmeddelandet ”Rätta till” som visas när du lagt till en person och något har blivit fel.
 • Länkade felmeddelanden fungerar inte när formulärsfälten är dolda i ett formulär som är stängt och inte öppnas förens du som användare klickar på personkortet för att ändra uppgifterna.
 • Fokusordningen är inte alltid logisk.
 • Läsordningen är inte alltid logisk, exempelvis när du ska hantera innehållet under ”Läs mer” som finns i anslutning till flera områden.
 • Det förmedlas inte alltid till dig som använder skärmläsare att ett område kan fällas ut och stängas ihop, och om området är ut utfällt eller stängt.
 • Det förekommer att envalsknappar inte korrekt grupperade vilket innebär att knapparna inte kan kontrolleras som förväntat med hjälpmedel.
 • Knappars funktioner är inte alltid tillräckligt tydligt beskrivna.
 • Det förekommer fel i HTML-koden som kan innebära problem för dig som använder skärmläsare.
 • Det är inte alltid tydligt om länkar öppnas i ett nytt fönster eller inte.
 • Det finns rubriker som inte är korrekt kodade som rubriker.
 • Logotypen som berättar vilken webbplats du befinner dig på är dold för dig som använder skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Det förekommer att fokusmarkeringen kring klickbara objekt inte alltid mäter tillräckliga kontraster mot sidans bakgrundsfärg.

Problem vid användning utan röstförmåga

 • Det förekommer knappar med synlig text som inte stämmer överens med det namn knappen förmedlar till hjälpmedel.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det förekommer innehåll som endast visas vid navigering med muspekare.

Generellt

 • Det framgår inte vilket format som krävs vid inmatning av personnummer/samordningsnummer.

Vi jobbar kontinuerligt med att åtgärda det innehåll som inte är tillgängligt.

Så har vi testat webbplatsen

 • Vi har gjort en självskattning (intern testning) av tjänsten.
 • Senaste bedömningen gjordes den 30 maj 2023
 • Tjänsten publicerades den 19 juni 2023
 • Redogörelsen uppdaterades senast den 19 juni 2023