Gå till huvudinnehåll

Redovisa resultatet i ekonomisk förening

Alla som har haft inkomst av näringsverksamhet redovisar resultatet i en inkomstdeklaration. Ekonomiska föreningar lämnar in en egen inkomstdeklaration. Den slutliga skatt som föreningen ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Om föreningen räknas som ett fåmansföretag gäller särskilda skatteregler för ägarna. Som delägare i ett fåmansföretag ska du deklarera utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar. Även om du inte har tagit någon utdelning eller sålt några andelar bör du deklarera denna bilaga.

Om föreningen får underskott

I föreningar finns möjlighet att spara ett underskott i verksamheten framåt i tiden. Underskottet förs in i nästa års deklaration och minskar nästa års resultat. Täcker inte nästa års vinst den sparade förlusten, får förlusten sparas tills den är helt avdragen.

Periodiseringsfond

Reglerna om periodiseringsfond betyder att ni kan skjuta upp beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Föreningen kan alltså få en viss skattekredit. Periodiseringsfond kan också användas till att jämna ut resultatet mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning. Om ni vet att ni får en förlust ett visst år, kan ni tidigare år sätta av till periodiseringsfond och återföra fonden förluståret. På så sätt kan ni kvitta vinst mot förlust.

I ekonomisk förening kan 25 procent av vinsten sättas av till en periodiseringsfond. Fonden måste återföras till beskattning inom sex år. Ekonomisk förening och andra juridiska personer beskattas för en schablonränta på gjorda avsättningar till periodiseringsfond.

Om du inte kan deklarera i tid

Om du eller föreningen inte kan lämna deklarationen i rätt tid finns möjlighet att söka anstånd hos skattekontoret. För att få anstånd krävs särskilda skäl.

Moms- och arbetsgivardeklarationer 

Alla företag som är momsregistrerade ska lämna momsdeklaration. Momsdeklarationen kan lämnas varje kvartal eller varje månad. I vissa fall får den lämnas en gång per år.

Är den ekonomiska föreningen arbetsgivare ska ni lämna arbetsgivardeklaration. Ni ska också lämna arbetsgivardeklaration om ni har gjort skatteavdrag utan att vara skyldiga att göra avdrag.