Gå till huvudinnehåll

Skatter och avgifter för ekonomisk förening

Skatter och avgifter för ekonomisk förening

I en ekonomisk förening beskattas föreningen för vinsten. De medlemmar som är anställda och får lön från föreningen beskattas på samma sätt som övriga anställda.

En ekonomisk förening ska ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare hos Skatteverket. De uppgifter som anges i ansökan ligger till grund för hur mycket preliminär skatt föreningen ska betala varje månad. I e-tjänsten kan du också registrera föreningen för moms och arbetsgivare.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett om att bli godkänd för F-skatt. Samma blankett kan också användas till att registrera föreningen för moms och som arbetsgivare. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Skatteverkets skattekalkylator Räkna ut din skatt hjälper er att göra en bedömning av hur mycket skatt som föreningen ska betala. Tänk på att kalkylatorn inte är heltäckande utan ger ett ungefärligt resultat.
Räkna ut din skatt hos Skatteverket

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

Innan varje kalenderår skickar du in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket med en uppskattning av vinsten, det vill säga skillnaden mellan intäkter och kostnader. Skatteverket räknar ut din preliminära skatt inför starten utifrån din ansökan om F-skatt.

Läs mer om och skicka in preliminär inkomstdeklaration hos Skatteverket

Föreningen ska varje månad betala in den preliminära skatten till föreningens skattekonto. Arbetsgivaravgifter ska redovisas i den arbetsgivardeklaration som Skatteverket skickar ut varje månad.

Momsen redovisas normalt varje eller var tredje månad i en momsdeklaration. Endast om föreningen har en omsättning på högst 1 miljon kronor under ett år får den redovisa moms i momsdeklaration en gång per år.

Upptäcker ni under årets gång att föreningens överskott kommer att bli högre eller lägre än vad som först angivits, bör ni anmäla ändringen till Skatteverket. Annars riskerar föreningen att få kvarskatt, eller betala in för mycket skatt under året som föreningen sedan får tillbaka när den preliminära skatten stäms av mot den slutliga skatten. En ändring görs genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration.

En ekonomisk förening deklarerar sitt resultat i en egen inkomstdeklaration. Skatteverket stämmer därefter av den preliminära skatten mot föreningens slutliga skatt.

Har föreningen betalat in för mycket i preliminär skatt får den tillbaka det överskjutande beloppet. Blir den slutliga skatten högre än den preliminära får föreningen istället betala kvarskatt.

I ekonomiska föreningar kallas vinstutdelning av verksamhetens resultat för överskottsutdelning. Överskottsutdelning kan göras genom gottgörelse eller insatsutdelning. Gottgörelse är den vanligaste formen och innebär att ersättningen till medlemmarna grundas på deras deltagande i verksamheten. Om föreningen räknas som ett fåmansföretag kan utdelning ske enligt särskilda skatteregler för fåmansföretag.

Föreningen betalar sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter på ersättning som betalas till de anställda i föreningen.

Arbetsgivaravgiften består i själva verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. För inkomståret 2024 är arbetsgivaravgiften 31,42 procent för de flesta anställda.

Arbetsgivaravgifter beroende på dina anställdas ålder