Gå till huvudinnehåll

Avdrag för kostnader i handels- eller kommanditbolag

Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla. Det betyder att ni får dra av kostnader som har anknytning till den verksamhet ni bedriver.

Maskiner och annan utrustning

Utgifter för maskiner och andra inventarier ska som huvudregel inte dras av direkt. Istället gör bolaget avskrivning (värdeminskning). Det betyder att  bolaget får dra av utgiften för inköpet genom att dela upp den på flera år. Inventarierna blir på så sätt kostnadsförda i den takt de förbrukas. Det finns två olika metoder för avskrivning; räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning.

Utgifterna får dras av omedelbart om inventarierna har en ekonomisk livslängd på högst tre år eller om värdet understiger ett halvt prisbasbelopp.

Vissa kostnader är inte avdragsgilla

Vissa kostnader är inte avdragsgilla trots att de hör till näringsverksamheten, till exempel:

 • personliga levnadskostnader
 • böter
 • inkomstskatter
 • restavgifter
 • viten
 • skattetillägg och förseningsavgifter
 • avgifter enligt arbetsmiljö- och arbetstidslagen
 • skadestånd enligt MBL (Lag om medbestämmande i arbetslivet)
 • medlemsavgifter
 • måltidskostnader i samband med representation
 • kostnader för att bilda och registrera företaget.

Belopp och procentsatser hos Skatteverket