Gå till huvudinnehåll

Skatter och avgifter för handelsbolag och kommanditbolag

Skatter och avgifter för handelsbolag och kommanditbolag

Ett handelsbolag eller kommanditbolag betalar ingen skatt på vinsten. Det gör du som delägare genom att ha en debiterad preliminärskatt (SA-skatt). Tänk på att dina uttag ur handelsbolaget inte är avdragsgilla i bolaget när du beräknar kostnaderna. Momsen redovisas alltid i momsdeklaration av handelsbolaget och påverkar därför inte SA-skatten för delägarna. Även ett handelsbolag kan ha en debiterad preliminärskatt om bolaget till exempel ska betala fastighetsskatt eller särskild löneskatt på pensionskostnader. Bolaget lämnar i sådana fall dessa uppgifter vid företagsregistreringen eller i en preliminär inkomstdeklaration.

1. Ansök om F-skatt

Handelsbolaget eller kommanditbolaget kan ansöka om godkännande för F-skatt och registrera sig för moms och som arbetsgivare. Det kan du göra här på verksamt.se.

Ansök via blankett

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kan du istället ansöka via pappersblankett. Blanketten skickar du in till Skatteverket.

Skatteverkets blankett Företagsregistrering (SKV 4620)

Alla som kommer att ha inkomst från handelsbolaget eller kommanditbolaget måste fylla i en preliminär inkomstdeklaration. Skatteverket tilldelar då delägarna en debiterad preliminär A-skatt, så kallad SA-skatt. Det är alltså delägarna som ansvarar för att betala in sin andel av bolagets skatt. Bolaget beskattas inte för vinsten. Istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten. Under året kan du som delägare ta ut pengar ur ditt bolag. Det kallas för eget uttag.

SA-skatt hos Skatteverket

Skatteverkets skattekalkylator Räkna ut din skatt hjälper dig att göra en bedömning av hur mycket skatt du ska betala. Tänk på att kalkylatorn inte är heltäckande utan ger ett ungefärligt resultat.

Räkna ut din skatt hos Skatteverket

Du kan själv välja hur många karensdagar du vill ha. Du kan öka eller minska antalet karensdagar och på så vis påverka dina egenavgifter. Du har möjlighet att välja 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 karensdagar.

Egenavgift till sjukförsäkringen för inkomstår 2024 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med 10 gånger prisbasbeloppet vid årets ingång:

  • För försäkrad med 1 dags karenstid: 3,77 %
  • För försäkrad med 7 dagars karenstid: 3,64 %
  • För försäkrad med 14 dagars karenstid: 3,53 %
  • För försäkrad med 30 dagars karenstid: 3,33 %
  • För försäkrad med 60 dagars karenstid: 3,08 %
  • För försäkrad med 90 dagars karenstid: 2,91 %

På inkomster över 8 gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 3,64 enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen.

Som delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag ska du själv betala skatt och sociala avgifter på andel av vinsten. Din preliminärskatt beräknas av Skatteverket. Du som är delägare ska därför lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket med uppgift om din andel av bolagets överskott. Din andel av bolagets verkliga inkomster redovisas i din inkomstdeklaration.

Anmäl ändrade inkomster

Upptäcker du under årets gång att överskottet kommer att bli högre eller lägre än vad du först angivit bör du anmäla ändringen till Skatteverket. Annars riskerar du att få kvarskatt, eller betala in för mycket skatt under året som du sedan får tillbaka när din preliminära skatt stäms av mot din slutliga skatt. En ändring gör du genom att skicka in en preliminär inkomstdeklaration

Läs om och skicka in en preliminär inkomstdeklaration hos Skatteverket

När du ska betala din skatt kommer du att betala preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad. Den preliminära skatten utgörs av inkomstskatt (kommunal och eventuell statlig skatt), och sociala avgifter.

Efter årets deklaration skickas ett slutskattebesked ut av Skatteverket där den slutliga skatten framgår. Varje delägare redovisar sin andel av vinsten i en bilaga till inkomstdeklarationen. Tillsammans med verksamhetens överskott redovisar bolagsmännen även eventuella avsättningar i form av periodiseringsfond eller räntefördelning. Har du betalat in för mycket i preliminär skatt får du tillbaka det överskjutande beloppet. Har du istället ett underskott kommer du att få betala kvarskatt. Vid mindre skillnader kan du göra en fyllnadsinbetalning i början av året som kommer.

Egenavgifter

Du som bedriver verksamhet i handelsbolag eller kommanditbolag får själv betala in socialavgifterna i form av egenavgifter. Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt.

Egenavgifterna beräknas på överskottet av näringsverksamheten. Socialavgifterna administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av till exempel sjukpenning och pension. De är avdragsgilla i deklarationen. Egenavgifterna nedan gäller vid 7 karensdagar.

Nedsättning av egenavgifter

Om du betalar fulla egenavgifter, och varken är ungdom eller pensionär, kan du få ett särskilt avdrag från egenavgifterna. För att få avdrag måste överskottet av aktiv näringsverksamhet överstiga 40 000 kr. Du får dra av 7,5 % av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet. Maximalt avdrag är 15 000 kronor.

Tabell: Egenavgifter

Svep
Beskattningsåret 2024EgenavgifterArbetsgivaravgifter
Ålderspensionsavgift10,21 %10,21 %
Efterlevandepensionsavgift0,60 %0,60 %
Sjukförsäkringsavgift3,64 %3,55 %
Arbetsskadeavgift0,20 %0,20 %
Föräldraförsäkringsavgift2,60 %2,60 %
Arbetsmarknadsavgift0,10 %2,64 %
Allmän löneavgift11,62 %11,62 %
Total28,97 %31,42 %

Vanliga frågor om skatter och avgifter för handelsbolag och kommanditbolag