Gå till huvudinnehåll

Marknadsföring av ditt företag

Bra marknadsföring hjälper dig att skaffa kunder till ditt företag och även att bygga starka relationer. Tänk på att utforma din marknadsföring klart och tydligt!

Innan du börjar marknadsföra ditt företag är det bra att ta reda på mer om dina förutsättningar. Du kan till exempel göra marknadsundersökningar för att få veta vilka dina kunder är och hur du bäst löser deras problem, omvärldsbevaka olika branscher, och undersöka hur dina främsta konkurrenter gör. Om du är osäker på hur du ska nå ut med ditt budskap eller vilken kanal som lämpar sig bäst för ditt företag kan du kontakta en företagsrådgivare.

Kostnadsfri rådgivning hos Nyföretagarcentrum

Var tydlig i din marknadsföring

All din marknadsföring ska följa marknadsföringslagen och du måste utforma den så att det tydligt framgår att det är fråga om just marknadsföring och inte information, fakta eller annat. Det måste också framgå vem som ansvarar för marknadsföringen och den får inte vara vilseledande. Syftet med marknadsföringslagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring.

Vad är vilseledande marknadsföring?

Marknadsföringen är vilseledande om den inte innehåller viktig information, ger felaktig information eller om informationen är otydlig. Det kan också vara fråga om vilseledande marknadsföring om den viktiga informationen har lämnats på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

Fler och fler företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete. Där är det viktigt att du har fog för dina påståenden. Du ska alltså kunna förklara hur en produkt är ”klimatsmart” om ditt företag påstår detta i sin kommunikation.

Vilken information måste du ha i din marknadsföring?

Marknadsföringslagen innehåller krav på hur marknadsföringen får se ut och vilken information den måste innehålla. Informationskravet innebär att du ska lämna information i din marknadsföring som kan ha särskild betydelse för en konsument, till exempel information om produktens innehåll, egenskaper och pris. Lagen innehåller ingen fullständig uppräkning utan det är upp till dig att göra en egen bedömning.

Det finns även mer detaljerade regler om informationsskyldigheten i andra lagar, bland annat:

Förbjudna marknadsföringsmetoder i Svarta listan

I marknadsföringslagen finns en så kallad svart lista med 31 förbjudna marknadsföringsmetoder.

Förbjudna marknadsföringsmetoder på Riksdagens webbplats

Den som bryter mot något av de 31 förbuden riskerar att få betala en marknadsstörningsavgift på mellan 5 000 kronor och 5 miljoner kronor.

Om du inte följer lagen

Om din marknadsföring bryter mot lagen kan Konsumentverket kontakta dig om att du behöver ändra din marknadsföring för att den ska stämma överens med lagens bestämmelser. Om du inte frivilligt ändrar din marknadsföring kan Konsumentombudsmannen vända sig till Patent- och marknadsdomstolen om ni inte kommer överens. Patent- och marknadsdomstolen kan förbjuda dig att fortsätta med din marknadsföring eller ålägga dig att lämna viss information i din marknadsföring.

Marknadsföringslagen på Riksdagens webbplats