Gå till huvudinnehåll

Utveckla din affärsidé

Har du kommit på en idé som kan lösa ett eller flera problem som privatpersoner eller företag upplever? En bra formulerad affärsidé är första steget mot att bli företagare och grunden som ditt företag ska vila på.

Film: Från idé till handling

Filmen förklarar hur du kan gå från idé till handling och komma igång med ditt företag.

En affärsidé börjar med en tanke. Affärsidéer är sällan helt nya, utan bygger ofta på en vidareutveckling och förbättring av en befintlig produkt eller tjänst.

Företagets affärsidé handlar om vad du ska sälja, hur du ska sälja och till vem. Med en genomtänkt affärsidé ökar dina möjligheter att lyckas. Ju enklare och kortare du kan förklara din idé, desto lättare är det för kunder och samarbetspartners att förstå vad verksamheten går ut på och hur företagets mål ska nås. Affärsidén ska också lyfta fram företagets styrka och det som gör företaget speciellt. Ett riktmärke är att du på ett par minuter ska kunna övertyga någon om din idé. Det är det här som kallas hisspitch.

Fundera utifrån de här punkterna när du skriver ner din affärsidé:

 • Vad ska du sälja?
 • Finns det ett behov av dina tjänster och/eller produkter?
 • Till vem ska du sälja?
 • Varför ska de köpa av dig?
 • Hur ska du nå kunderna?
 • Hur ska du tjäna pengar?

Din affärsidé och verksamhet behöver vara konkurrenskraftig i en hållbar framtid. Därför är det viktigt att formulera hur din affärsidé är relevant och värdeskapande ur ett hållbarhetsperspektiv och hur du tänker ta dig an de hållbarhetsutmaningar som uppstår i din verksamhet.

Hållbarhetsguiden på verksamt.se

Det är viktigt att redan i ett tidigt stadium fundera på vilka immateriella tillgångar som kan bli aktuella för din verksamhet. Det kan till exempel vara uppfinningar (patent), varumärken, design, bilder eller texter (upphovsrätt). Det kan verka krångligt och kostsamt i ett läge där du har fullt upp med annat, men om du lyckas med ditt företag kan exempelvis dina varumärken bli värdefulla för dig. Inte minst kan de vara ett verktyg i din marknadsföring. Då är det en fördel att ha dem registrerade.

Fundera på hur andra har gjort, vilka konkurrenter du har, och om du är först eller om du riskerar att kopiera någon annan. Det kan vara svårt att på egen hand komma fram till vilka slags skydd man behöver.

Hitta mer information på PRV:s sida för företagare

Om du inte har en affärsidé men vill bli egen företagare kan ett första steg vara att utgå från vad du är bra på och vad du gillar att göra. Många startar eget inom samma område som de redan arbetar i eftersom de vet vilka möjligheterna är och vilka brister som behöver rättas till.

De här frågorna kan hjälpa dig komma på en affärsidé:

 • Vad finns det för resurser (material, tid, pengar, kompetens) i samhället som går till spillo – och vad kan du göra åt det?
 • Vad tycker människor och företag är krångligt i vardagen, och hur kan dessa saker bli enklare med hjälp av produkter eller tjänster?
 • Vad finns det idag som människor klagar på, som skaver eller är ineffektivt?
 • Vilka vanor och beteenden håller på att ändras? Vad kan du göra för att påskynda eller hjälpa dessa skiften?

Genom att prata med olika människor och hålla dig uppdaterad genom tidningar, tv, radio och internet kan du snappa upp trender, som förändrade beteenden och nya vanor.

När du har beskrivit din affärsidé bör du utvärdera den. Utöver att själv gå igenom den kan du använda dig av människor du litar på som exempelvis familj och vänner. Du kan också ta kontakt med en inkubator eller rådgivare för att få feedback på din affärsidé.

Frågor som din affärsidé ska svara på

 • Vilket är företagets syfte på marknaden?
 • Finns det ett behov av din produkt eller tjänst?
 • På vilken marknad/marknader arbetar företaget?
 • Vilken är din målgrupp och hur kan du nå den?
 • Är din affärsidé unik? Om inte, vad utmärker din affärsidé i förhållande till konkurrenterna?
 • Varför ska kunderna välja ditt företag framför konkurrenterna?
 • Hur påverkar affärsidén och företaget miljön, klimatet och samhället?
 • Vilka är de grundläggande lönsamhetsfaktorerna för företaget?
 • Hur påverkas affärsidén av konjunktursvängningar?
 • Hur påverkas affärsidén av samhällsförändringar, som exempelvis efterfrågan av hållbara produkter/tjänster och övergången till förnybara råvaror och energi?
 • Hur ska produkten eller tjänsten säljas?
 • Hur ska marknadsföringen finansieras och genomföras?

När du skrivit ner din affärsidé och diskuterat den med familj, vänner eller rådgivare är det dags att göra en affärsplan. Din affärsidé är en del av affärsplanen som är en beskrivning av företaget och verksamheten. En välskriven affärsplan hjälper dig att se långsiktigt och är ett hjälpmedel när du ska sälja in din idé till investerare, kunder, leverantörer, banker och myndigheter.

Så skapar du en affärsplan

Almi har tagit fram webbseminarier som riktar sig till dig som ska starta företag. I serien Du och ditt företag berättar de hur du går från idé till affärsmodell

Till webbseminarierna Du och ditt företag på Almis webbplats

I seminarierna Tänk tillväxt från start så tar de upp ämnen som finansiering och hur du snabbt kan få ditt företag att växa.

Till webbseminarierna Tänk tillväxt från start på Almis webbplats