Gå till huvudinnehåll

Lär dig branschen

Lär känna den bransch du planerar att vara verksam inom. Ta reda på hur företag som liknar ditt bedriver sin verksamhet. Samla inspiration och lärdomar.

För att ha de bästa förutsättningarna med ditt företagande bör du vara väl förberedd innan företagsstarten. Försök hitta så mycket information som möjligt om branschen och studera liknande företag, fundera över vad som gör vissa framgångsrika och andra mindre framgångsrika.

Skriv ner och ta reda på allt du kan om branschen och använd för din egen planering.

Studera andra

Om det finns liknande företag inom samma bransch kan du börja med att studera dessa – vad utmärker dem? Fundera över vilka frågor som är viktiga för ditt företag. Här kommer några exempel att börja med:

 • Varför är vissa företag mer framgångsrika än andra?
 • Hur är en bra lokal, var ska den ligga och vilka egenskaper ska den ha?
 • Vilka är utmaningarna inom branschen?
 • Vilka koncept fungerar och vilka är mindre framgångsrika?
 • Hur ser konkurrenternas marknadsföring ut och kan du lära dig något av den?
 • Prissättning, vad fungerar och vad fungerar inte?
 • Vilka leverantörer använder andra företag och hur fungerar det?

Det finns många fler frågor som kan hjälpa dig i din kartläggning och vilka som är relevanta för dig beror på vilken slags verksamhet du ska bedriva. Glöm inte heller att besöka andra företags webbplatser för att få en uppfattning om hur de profilerar sig på internet.

Övrig information

Du kan förutom att hämta information från andra företag också inhämta information från t ex:

 • Näringslivsregistret, där finns omkring en miljon svenska företag registrerade. Enkla sökningar kan göras konstadsfritt men om du vill ha mer fördjupad information tillkommer en kostnad.
  Näringslivsregistrets webbplats
 • Statistikmyndigheten (SCB) har statistik om det mesta, bland annat kan du hitta fakta om företag uppdelat per bransch.
  SCB:s webbplats
 • Tillväxtverket har mycket statistik, bland annat uppdelat på branscher.
  Tillväxtverkets webbplats
 • Kommunens näringslivskontor har ofta stor kunskap och lokal kännedom om hur näringslivet ser ut i just din kommun.
 • Lokala företagsföreningar finns i många kommuner och kan enklast hittas via sökning på internet.
 • Olika branschföreningar har information om respektive bransch, gör en sökning via internet eller läs mer under Vad gäller i din bransch.
  Vad gäller i din bransch

Du kan också besöka branschmässor där du får tillfälle att inspireras av och samtala med aktörer inom branschen och samla kunskap inför ditt företagande. Dessutom kan du samla på dig produktkataloger, prislistor och annat som är bra inför företagsstarten.

Vad gör du med informationen?

När du har kartlagt branschen och liknande företag bör du se över vad som skiljer dem åt. Vad skiljer de lyckade företagen från de mindre lyckade? Ta med informationen från besök i företagens lokaler och deras webbplatser, vilka rutiner man följer, hur de är som arbetsgivare, hur de arbetar med marknadsföring, och så vidare. Väg samman allt så att du förstår varför ett koncept fungerar bättre än ett annat. Finns det något utmärkande i framgångsrika företag som du kan använda i din egen verksamhet?