Gå till huvudinnehåll

Starta och registrera ekonomisk förening

En ekonomisk förening startar du ihop med minst två andra personer, företag eller föreningar. En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Det innebär att medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i föreningen. Ekonomiskt utbyte kan till exempel vara en anställning, ett bättre pris eller sänkta kostnader. Medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som satsas i föreningen.

Skriv föreningens stadgar

Du och övriga medlemmar inleder starten av den ekonomiska föreningen genom att skriva stadgarna. Stadgarna är de grundläggande reglerna för föreningen.

Sidan Stadgar för ekonomisk förening på bolagsverket.se

Utse styrelse och revisor

Föreningen ska ha en styrelse som består av minst tre styrelseledamöter och de väljs av föreningsstämman. En ekonomisk förening måste ha minst en revisor som väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. När du startar föreningen behöver du inte registrera någon revisor hos Bolagsverket.

Sidan Styrelse och vd i ekonomisk förening på bolagsverket.se

Sidan Revisor i ekonomisk förening på bolagsverket.se

Håll en första föreningsstämma

På föreningsstämman ska medlemmarna besluta om och godkänna följande:

  • föreningens förslag på namn och stadgar
  • styrelse och firmatecknare
  • en eller flera revisorer.

Skriv ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har godkänts och beslutats.

Gå till mallar för stadgar och protokoll på bolagsverket.se

Betala insatsen

Du som blir medlem i en ekonomisk förening ska betala en insats. I stadgarna står det hur stor insatsen är och hur den ska betalas.

Använd tjänsten på verksamt.se för att skicka in en anmälan om att registrera en ekonomisk förening. Bolagsverket skickar ett registreringsbevis när föreningen är registrerad.

Det kostar från 1 300 kronor att registrera en ekonomisk förening. Tänk på att du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan. Dessa handlingar ska du ladda upp som pdf-filer i tjänsten.

När föreningen är registrerad och har fått ett organisationsnummer, kan du ansöka om godkännande för F-skatt och registrera föreningen för moms och som arbetsgivare. Tänk på att föreningen behöver registreras som arbetsgivare om den ska betala ut lön, arvode eller annan ersättning på 1 000 kronor eller mer per år. Det kan vara både till styrelseledamöter och andra. Registreringen till Skatteverket är kostnadsfri.

Mer om skatter och avgifter

Du kan läsa mer om hur du räknar ut föreningens skatt och gör en preliminär inkomstdeklaration på sidan om skatter och avgifter för ekonomisk förening.

Skatter och avgifter för ekonomisk förening

Det är viktigt att ta reda på om verksamheten kräver tillstånd eller någon annan form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra organisationer. Särskilda krav kan ställas på er som ska driva verksamheten eller på lokalen som ska användas i verksamheten.

Hitta tillstånd

Alla nystartade föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Sidan Anmäl verklig huvudman på bolagsverket.se

Vanliga frågor om att starta en ekonomisk förening