Gå till huvudinnehåll

Starta och registrera bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening bildar du ihop med minst två andra personer, företag eller föreningar. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Medlemmarnas ansvar begränsas till den insats de har betalat till föreningen.

Skriv föreningens stadgar

Du och övriga medlemmar inleder bildandet av bostadsrättsföreningen genom att skriva stadgarna. Stadgarna är de grundläggande reglerna för föreningen.

Sidan Stadgar för bostadsrättsförening på bolagsverket.se

Utse styrelse och revisor

Föreningen ska ha en styrelse som består av minst tre styrelseledamöter och de väljs av föreningsstämman. En bostadsrättsförening måste ha minst en revisor som väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. När du startar föreningen behöver du inte registrera någon revisor hos Bolagsverket.

Sidan Styrelse i bostadsrättsförening på bolagsverket.se

Sidan Revisor i bostadsrättsförening på bolagsverket.se

Håll en första föreningsstämma

På föreningsstämman ska medlemmarna besluta om och godkänna följande:

  • föreningens förslag på namn och stadgar
  • styrelse och firmatecknare
  • en eller flera revisorer.

Skriv ett protokoll under mötet där det framgår att ovanstående punkter har godkänts och beslutats.

Gå till mallar för stadgar och protokoll på bolagsverket.se

2. Registrera föreningen och betala avgiften på 1 300 kronor

Använd tjänsten här på verksamt.se för att skicka in en anmälan om att registrera en bostadsrättsförening. Bolagsverket skickar ett registreringsbevis när föreningen är registrerad. Det kostar från 1 300 kronor att registrera en bostadsrättsförening. Tänk på att du måste ha föreningens stadgar och protokollet från föreningsstämman klara innan du börjar med din anmälan. Dessa handlingar ska du ladda upp som pdf-filer i tjänsten.

Om du inte kan använda tjänsten kan du istället använda en blankett.

Blankett för att anmäla bostadsrättsförening på bolagsverket.se

Aktuella handläggningstider på bolagsverket.se

Bostadsrättsföreningen får inte upplåta bostadsrätter förrän en ekonomisk plan har tagits fram och blivit registrerad hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter och granskas av två särskilda intygsgivare. Till planen ska det bifogas en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov de kommande 50 åren samt ett godkännande från Boverket av de utsedda intygsgivarna.

Allmänna råd om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar på boverket.se

Hitta intygsgivare på boverket.se

4. Skatteregistrera föreningen

När föreningen är registrerad och har fått ett organisationsnummer, kan du ansöka om godkännande för F-skatt och registrera föreningen för moms och som arbetsgivare. Tänk på att föreningen behöver registreras som arbetsgivare om den ska betala ut lön, arvode eller annan ersättning på 1 000 kronor eller mer per år. Det kan vara både till styrelseledamöter och andra. Registreringen till Skatteverket är kostnadsfri.

Mer om skatter och avgifter

Du kan läsa mer om hur beskattningen går till och hur du räknar ut föreningens skatt på sidan om skatter och avgifter för bostadsrättsförening.

Skatter och avgifter för bostadsrättsförening

Det är viktigt att ta reda på om verksamheten kräver tillstånd eller någon annan form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra organisationer. Särskilda krav kan ställas på er som ska driva verksamheten eller på lokalen som ska användas i verksamheten.

Hitta tillstånd

Alla nystartade föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Sidan Anmäl verklig huvudman på bolagsverket.se

Vanliga frågor om att starta en bostadsrättsförening