Gå till huvudinnehåll

Så kan du sätta ditt pris

När du ska bestämma vilket pris du ska ta för din vara eller en tjänst finns det flera saker att tänka på. Du kan börja med att göra dig en bild av vad du har för kostnader för det du säljer. Därefter kan du titta på dina konkurrenter och se hur prissättningen i branschen ser ut.

Kostnader för din vara eller tjänst 

Kostnaderna kan delas upp i tre delar: 

  • kostnader för ditt och dina eventuella anställdas arbete med varan eller tjänsten
  • varans eller tjänstens materialkostnader  
  • övriga kostnader i företaget 

Arbetskostnader 

Allt arbete i företaget kanske inte sker direkt med varan som produceras, en del tid kan gå åt till administration eller annat arbete. När du räknar på arbetskostnaden för varan eller tjänsten, behöver du räkna med den tid som du faktiskt arbetar direkt med just den aktuella varan eller tjänsten. 

Materialkostnader 

Om du inte vet exakt hur mycket materialkostnader du har för varje vara eller tjänst, kan du räkna på den totala årskostnaden för allt material du använder. Sen delar du årskostnaden på antalet varor eller utförda tjänster som du kan ta betalt för under ett år. 

Övriga kostnader 

Företaget har förmodligen andra kostnader, som inte direkt kan knytas till varan eller tjänsten. Som lokalhyra och kostnader för städning, maskiner, försäkringar och annat som behövs. Du kan lägga ihop de övriga kostnaderna per år för att få fram en totalsumma.  

Totala kostnader 

När du har lagt ihop arbetskostnader, materialkostnader och övriga kostnader per år, delar du dem på det antal varor du producerar eller tjänster du utför varje år. Nu har du tagit fram tillverkningskostnaden för varje vara eller tjänst. 

Ta hjälp av tjänsten för resultatbudget

Med hjälp av tjänsten för att göra en resultatbudget kan du uppskatta hur mycket du måste sälja för att täcka dina kostnader och gå med vinst.

Gör en resultatbudget

Undersök marknaden

Det är alltså bra att skapa sig en uppfattning om hur stor kostnaden är för det du säljer. Men det finns fler saker du behöver tänka på, när du sedan ska lägga på den marginal som skapar din vinst. Till exempel vad dina kunder är villiga att betala och vad konkurrenterna tar betalt för motsvarande vara eller tjänst.

För att ta reda på vad kunderna tycker är ett rimligt pris, kan du göra marknadsundersökningar innan du börjar din verksamhet. Genom att ställa frågor till potentiella kunder går det att skapa sig en uppfattning om vad de betalar idag eller skulle tänka sig att betala dig. Du kan börja med att fråga i den närmaste bekantskapskretsen och sen vidga kretsen till olika nätverk du tillhör.

Det är över huvud taget bra att lära sig sin bransch och fundera över andra aktörers styrkor och svagheter. Genom att exempelvis titta på deras webbplatser kan du inte bara få reda på vilket pris de tar, du kan även se om de har olika sätt att ta betalt.

Lär dig branschen 

Olika modeller för prissättning

Om du till exempel är konsult och ska ta betalt för din tid, finns det flera olika sätt att göra det. Du kan ta betalt per timme och ha en ren timdebitering som du fakturerar varje månad. Det går också att sälja en timbank och låta kunden ha ett antal timmar som den kan plocka ut under exempelvis ett år. En fördel är att du har säkrat dina intäkter för en tid framåt när du skriver ett sådant avtal.

Ett fast pris kan vara att kunden betalar för en utförd tjänst, men också att den tecknar ett abonnemang för att få tjänster utförda under exempelvis en månad. Med effektiviseringar i verksamheten kan du påverka hur lång tid du behöver lägga på tjänsterna du utför. Om du lyckas utföra samma arbete på kortare tid, ökar du lönsamheten med den här prismodellen.

Prissänkningar får konsekvenser

Det är bra att vara försiktig med prissänkningar, eftersom en ganska liten sänkning av priset medför att du måste öka volymen kraftigt för att få samma förtjänst. Om du sänker priset med 20 procent behöver du sälja mycket mer än 20 procent mer för att få samma vinst. Gör alltid en noggrann kalkyl innan du bestämmer dig för att sänka priset.

Tänk på att du behöver lägga på moms innan du säljer din vara eller tjänst till en kund. Momsen beror på vad det är du säljer och kan vara 25, 12 eller 6 procent. När du har adderat momsen har du fått fram slutpriset ut till kunden.

Olika momssatser

Lär dig mer om prissättning

Om du vill lära dig mer om prissättning, har Almi material som du kan ta del av. Bland annat finns en film som ingår i ett av deras online-seminarier.

Så sätter du rätt pris för din produkt eller tjänst hos Almi.se