Gå till huvudinnehåll

Skatter och avgifter vid försäljning av enskild näringsverksamhet

Så här hanterar du skatt och deklaration när du säljer din verksamhet.

Försäljningen ska tas upp till beskattning

Du ska ta upp försäljningspriset som intäkt i företagets bokföring.

Inventarier

Du får göra avdrag för den del av inköpspriset på inventarier som du inte tidigare har gjort värdeminskningsavdrag för. Samma sak gäller om du själv har betalat ersättning för till exempel goodwill eller företagets namn.

Behåller du inventarier privat ska du ta upp dem till uttagsbeskattning. Det betyder att du tar upp värdet av inventarierna som inkomst i din näringsverksamhet. Det värde du ska ta upp är det belopp du skulle få betalt om du skulle sälja inventariet till utomstående.

Näringsfastighet

När du säljer en näringsfastighet ska du ta upp vinsten till beskattning i inkomstslaget kapital.

Moms

Du ska inte ta ut moms om du säljer hela eller en avgränsad del av företaget till någon som fortsätter att driva företaget och som har avdragsrätt för ingående moms.

Ofta kan det vara svårt att avgöra vad som menas med hel verksamhet eller avgränsad del av verksamhet. Detta gäller till exempel om du behåller inventarier eller en del av lagret. Därför kan du ta in en momsklausul i avtalet som ger dig rätt att lägga på moms på det angivna priset om det skulle visa sig att försäljningen inte omfattas av reglerna om momsfri överlåtelse av verksamhet.

Om du är frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokal tar köparen oftast över dina rättigheter och skyldigheter som är knutna till den frivilliga skattskyldigheten.

Betala rätt preliminär skatt

Den preliminära skatt som du idag betalar stämmer troligen inte längre när du säljer ditt företag. Det beror på att ditt företags resultat påverkas av försäljningen samt fonder som ska återföras till beskattning. För att betala rätt preliminär skatt bör du därför lämna in en ny preliminär inkomstdeklaration.

Om du inte lämnar en ny preliminär inkomstdeklaration ska du fortsätta betala samma preliminära skatt som tidigare. Annars riskerar du att det blir en skatteskuld som överlämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Avsluta enskild näringsverksamhet hos Skatteverket