Gå till huvudinnehåll

Avveckla filial

När en filial upphör med sin verksamhet ska den avregistreras hos Bolagsverket. Du behöver också kontakta Skatteverket innan du avregistrerar filialen.

När ska en filial avregistreras?

Filialen ska avregistreras om det utländska företaget som äger filialen

  • försätts i likvidation
  • går i konkurs
  • upphör med sin verksamhet
  • beslutar att verksamheten i Sverige ska upphöra.

Filialens verkställande direktör eller vice verkställande direktör ska anmäla avregistreringen.

Kom ihåg att skicka in årsredovisningen!

Filialen är bokföringsskyldig fram till den avregistreras. Skicka in årsredovisningshandlingar som omfattar tiden från räkenskapsårets början till tiden för anmälan om avregistrering.

Sidan Avveckla filial på bolagsverket.se

Så avregistrerar du verksamheten hos Skatteverket

När du inte längre driver verksamhet i Sverige ska du avregistrera verksamheten från skatteregistret. Avregistrering ska göras för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Avregistrering och ändring av uppgifter hos Skatteverket kan du göra på blanketten Ändringsanmälan (SKV 4639).

Läs mer om hur du går tillväga för att avregistrera filialens skatteregistreringar på skatteverket.se