Gå till huvudinnehåll

Avveckla en samfällighetsförening

Att upplösa eller avveckla en samfällighetsförening.

Avveckla eller upplösa en samfällighetsförening: 

  • När den eller de samfälligheter som föreningen förvaltar upphör att bestå. 
  • Om medlemmarna är ense om detta och om Länsstyrelsen medger att föreningen upplöses. 
  • Om Lantmäteriet i samband med omprövningsförrättning förordnar att samfällighetsföreningen ska upplösas.    

Upplösningen kan inte genomföras förrän föreningen betalat alla sina skulder eller satt ner pengar för att betala skulderna hos Länsstyrelsen. När samfällighetsföreningen upplösts ska föreningens styrelse se till att detta anmäls för registrering hos Lantmäteriet. 

Registrera upplösningen i Samfällighetsregistret hos Lantmäteriet

Att sätta ned pengar hos Länsstyrelsen