Gå till huvudinnehåll

Avveckla en bostadsrättsförening

Det finns olika sätt att avveckla en bostadsrättsförening. Reglerna för likvidation av bostadsrättsförening är samma som för ekonomisk förening.

Bostadsrättsföreningen kan avvecklas genom följande:

  • Likvidation – sker vanligtvis då medlemmarna vill bli fastighetsägare istället för bostadsrättshavare, vanligast ifråga om exempelvis radhus.
  • Konkurs – om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder.
  • Fusion – föreningen går upp i en annan förening.
  • Att ta bort (avföra) föreningen – om föreningen inte haft någon verksamhet eller anmält någon ändring till Bolagsverket under de senaste tio åren. Om du vill avföra föreningen, skicka en anmälan till Bolagsverket.

Reglerna för likvidation och fusion av bostadsrättsförening är samma som för ekonomisk förening.

Likvidation av ekonomisk förening

Anmäl likvidationen till Bolagsverket

När föreningsstämman beslutar om likvidation ska föreningen anmäla beslutet till Bolagsverket. Om likvidator har föreslagits ska information om denne följa med anmälan, samt uppgifter om firmateckning med mera.

Bolagsverkets information om hur likvidation och avregistrering går till

Kontakta Bolagsverket om du har frågor

Kontakta gärna Bolagsverket för närmare information om avveckling av en bostadsrättsförening.
Telefon: 0771-670 670
Skicka meddelande till Bolagsverket