Gå till huvudinnehåll

Avregistrera handelsbolag vid konkurs

När ett handelsbolag eller kommanditbolag försatts i konkurs så genomför Skatteverket alla nödvändiga avregistreringar.

När bolaget är försatt i konkurs får Skatteverket information från tingsrätten om det. 

Detta gör Skatteverket

  • återkallar bolagets godkännande för F-skatt
  • avregistrerar bolaget från moms
  • avregistrerar bolaget som arbetsgivare.

Om konkursförvaltaren beslutar att driva verksamheten vidare är det konkursboet som blir skattskyldigt. Konkursboet blir också arbetsgivare och får då ett särskilt organisationsnummer. Kom ihåg att du som företrädare och bolagsman ansvarar för att lämna in bolagets samtliga skattedeklarationer fram till och med konkursen.

F-skatt

Om bolaget är försatt i konkurs får det inte driva någon verksamhet som medför bokföringsskyldighet och därför återkallar Skatteverket bolagets godkännande för F-skatt.

När F-skatten återkallats får handelsbolaget särskild A-skatt (SA-skatt) istället.

Arbetsgivaravgifter

Bolagets verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska bolaget inte heller vara registrerad som arbetsgivare för tiden efter konkursbeslutet. Bolaget ska redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet.

Om bolaget inte har något att redovisa finns knappen "Deklarera noll" i Skatteverkets e-tjänst Arbetsgivardeklaration, och ska man nolldeklarera på blankett ska man bara fylla i blanketten Arbetsgivardeklaration Huvuduppgift (SKV 4786). Fyll i en nolla i ruta 487 och en nolla i ruta 497. Lämna övriga rutor tomma.

Moms

Bolagets verksamhet upphör i och med konkursbeslutet. Därför ska bolaget inte heller vara registrerat till moms för tiden efter beslutet om konkurs. Bolaget ska redovisa moms för alla redovisningsperioder fram till konkursbeslutet.

Har bolaget ingen moms att redovisa fyller du i noll (0) i rutan "Moms att betala eller få tillbaka".

Ändra adress

Skatteverket behöver ha kontakt med bolaget även efter konkursen. Det kan till exempel vara frågor om verksamheten före beslut om konkurs eller utskick av inkomstdeklarationer. Då är det viktigt att Skatteverket har rätt adress. Om bolaget inte har någon adress längre behöver Skatteverket en c/o-adress till en firmatecknare eller annan företrädare för bolaget. Du anmäler den nya adressen till Skatteverket. 

Har bolaget anmält en särskild skatteadress?

Har bolaget en särskild skatteadress tar Skatteverket bort den i samband med konkursen.

E-tjänster och ombud

Har du anmält någon som är behörig att titta på eller lämna uppgifter åt bolaget via Skatteverkets e-tjänster? I så fall avregistrerar Skatteverket ombudet i samband med konkursen. 

Kom ihåg att du kan behöva meddela fler myndigheter att du avslutar din verksamhet, om du tidigare registrerat verksamheten hos dem.