Gå till huvudinnehåll

Reglerade yrken

Reglerade yrken kräver någon form av behörighet. Här kan du få hjälp att hitta mer information om vad som gäller för ditt yrke, i Sverige och utomlands.

Med reglerade yrken menas yrken som du enligt svensk lag måste ha någon form av legitimation eller behörighet för att få utövas. Om du har en svensk legitimation för ett yrke ska du enkelt kunna ansöka om att få denna godkänd i ett annat EU-land så att du kan utöva ditt yrke där. Detta är fastslaget i Yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG.

Vilka yrken som är reglerade varierar mellan de olika EU-länderna. Yrken inom vård och omsorg, säkerhet, utbildning och transport är ofta reglerade, men även andra områden kan ha reglerade yrken. I Sverige är cirka 75 yrken reglerade i dagsläget. 

Yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG

Ändringsdirektivet 2013/55/EU 

Direktivet är genomfört i svensk lagstiftning genom lag (2016:145) och förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

Reglerade yrken på verksamt.se

Har du svensk behörighet för ett yrke och vill arbeta i ett annat EU-land? Då kan du kontrollera i EU:s databas om ditt yrke är reglerat i landet du vill arbeta i. 

Kontrollera i EU:s databas om ditt yrke är reglerat i landet du vill arbeta i

Mer information om reglerade yrken och databasens funktion på EU-sidan Ditt Europa

Om du har behörighet från ett EU-land och vill arbeta i Sverige kan du kontrollera här på verksamt.se om ditt yrke är reglerat i Sverige. Om du klickar på respektive yrke kommer du till en sida med information och ansökningsanvisningar för respektive yrke.

*Med EU/EES avses här de 27 medlemsländerna samt Island, Norge och Lichtenstein.

När det gäller utövande av ett reglerat yrke kan olika krav gälla beroende på om utövandet sker tillfälligt eller mer stadigvarande. Den som ska arbeta stadigvarande, d.v.s. etablera sig, ska ansöka om erkännande hos den behöriga myndigheten för yrket. Då yrket i stället ska utövas tillfälligt har de behöriga myndigheterna för vissa yrken rätt att göra en förhandskontroll av den sökandes yrkeskvalifikationer.

Följande yrken berörs:

 • Arbetsterapeut
 • Audionom
 • Biomedicinsk analytiker
 • Dietist
 • Fysioterapeut (sjukgymnast)
 • Hälso- och sjukvårdskurator
 • Kiropraktor
 • Logoped
 • Naprapat
 • Optiker
 • Ortopedingenjör
 • Psykolog
 • Psykoterapeut
 • Receptarie
 • Röntgensjuksköterska
 • Sjukhusfysiker
 • Specialistsjuksköterska
 • Tandhygienist
 • Väktare
 • Yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården

Ytterligare yrken/yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård, exempelvis läkar- och tandläkarspecialiseringar och i vissa fall även läkare, sjuksköterska, barnmorska, tandläkare och apotekare kan omfattas av förhandskontroll.

Om du är osäker på vad som gäller i ditt fall ska du kontakta den behöriga myndigheten för ditt yrke.

För vissa yrken kan du få ett så kallat yrkeskort, som ger dig möjlighet att utöva ditt yrke i ett annat EU-land. Det krävs ett yrkeskort för varje enskild medlemsstat.

I dagsläget kan följande yrkesgrupper ansöka om yrkeskort:

 • Apotekare
 • Bergsguide
 • Fastighetsmäklare
 • Fysioterapeut
 • Sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård

Du hittar mer information om yrkeskortet på EU-sidan Ditt Europa. Där kan du registrera dig, ladda upp dina handlingar och skicka ansökan till den behöriga myndigheten.

Kontakta den myndighet som handlägger din ansökan om du vill överklaga beslutet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) är Sveriges rådgivningscentrum för yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG. Det innebär att du kan kontakta UHR om du vill arbeta i ett annat EU-/EES-land och har frågor som rör erkännandet av dina yrkeskvalifikationer. 

Kontakta UHR om yrkeskvalifikationsdirektivet 

Sök lediga jobb utomlands på Arbetsförmedlingen