Gå till huvudinnehåll

Om du inte kan betala

Om du inte kan betala en faktura eller skuld i rätt tid bör du alltid kontakta den som du står i skuld till. Kom ihåg att det ofta finns möjlighet att förhindra en betalningsanmärkning genom att göra upp om avbetalningsplan eller få betalningsuppskov direkt med den som vill ha betalt.

Ansöka om betalningsföreläggande

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

Om betalningsföreläggande hos Kronofogden

Bestrid felaktiga krav

Är kravet i betalningsföreläggandet felaktigt måste du vanligtvis inom tio dagar efter det att du har tagit emot det motsätta dig kravet genom att bestrida det. Om du inte gör det kan Kronofogden fastställa att kravet är korrekt genom att meddela ett utslag.

När skulden är fastställd och finns hos Kronofogden för indrivning görs det en utredning för att se om du/företaget har tillgångar som kan tas i anspråk (utmätas) för att betala skulden.

Undvik betalningsanmärkning

Om du eller ditt företag inte betalar skulder i tid kan detta leda till att en betalningsanmärkning sätts av ett kreditupplysningsföretag, ofta med hjälp av information från Kronofogdemyndigheten. Informationen om betalningsanmärkning kan ses av alla som tar en kreditupplysning på en tilltänkt kund och medför oftast att kreditmöjligheterna försvinner eller begränsas.

Betalningsanmärkningar som gäller en fysisk person ska normalt tas bort ur kreditupplysningsregistren senast tre år efter den registrerade händelsen. För företag gäller normalt en femårsregel.

Observera att om du betalar skulden efter det att Kronofogden har meddelat ett utslag kommer en anmärkning ändå att registreras.

Om betalningsanmärkningar hos Integritetsmyndigheten, IMY

Underskott på skattekontot

Skatteverket gör en avstämning av företagets skattekonto varje månad. Om det uppstått ett underskott kan företaget få en betalningsuppmaning eller ett betalningskrav från Skatteverket. När det blir underskott på skattekontot börjar en kostnadsränta att beräknas.

Underskott på skattekontot och att söka anstånd hos Skatteverket