Gå till huvudinnehåll

Försäkringar för ditt företag

När du startar företag är det viktigt att se över vilka försäkringar du behöver för dig själv, ditt företag och eventuella anställda. Kontakta gärna flera försäkringsbolag och jämför olika erbjudanden innan du bestämmer dig.

Företag i bostaden

Tänk på att din hemförsäkring inte täcker din näringsverksamhet. Hemförsäkringen gäller bara sådant som används för privat bruk. Det betyder att försäkringsbolagen inte ersätter till exempel verktyg, inventarier, lager eller färdiga produkter som hör till ditt företag. Använder du samma dator privat som i verksamheten kan försäkringsbolaget anse att den hör till ditt företag och därför inte ersätta den via hemförsäkringen.

Företagsförsäkring

En företagsförsäkring är ett slags försäkringspaket som består av olika typer av försäkringar och som kan variera mellan olika branscher och mellan olika försäkringsbolag. Företagsförsäkringen kan omfatta bland annat egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring som ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd om någon blir skadad av dina produkter eller tjänster, rättsskyddsförsäkring som täcker advokatkostnader och avbrottsförsäkring som ger ersättning för uteblivna intäkter vid driftstopp.

Se till att du uppfyller de villkor som företagsförsäkringen ställer, uppfyller du inte minimikraven riskerar du att få ersättningen nedsatt eller att självrisken blir högre vid en skada. Exempel på minimikrav är att försäkringstagare ska ha godkända lås, brandsläckare, utrymningsvägar och första hjälpen-utrustning.

Du kan teckna en företagsförsäkring direkt via ett försäkringsbolag och ibland även via intresseorganisationer om du är medlem i ett fackförbund eller en företags- eller arbetsgivarorganisation. Det är alltid bra att jämföra olika erbjudanden för att se vilket som passar ditt företag bäst.

Om du har anställda

Ska du ha anställda och är ansluten till kollektivavtal måste du teckna de avtalsförsäkringar som ingår i kollektivavtalet. Du kan även frivilligt teckna avtalsförsäkringar utan kollektivavtal.

Om du inte är bunden av kollektivavtal eller hängavtal har du ingen skyldighet att teckna avtalsförsäkringar.

Mer om att teckna försäkringar för dina anställda på sidan Försäkringskostnader

Några exempel på försäkringar som gäller för dig som person och som du bör fundera över när du startar företag:

  • Arbetslöshetsförsäkring. Bli medlem i en a-kassa. Du får ett visst skydd om företaget inte utvecklas enligt planerna.
  • Pensionsförsäkringar eller privat pensionssparande som kompenserar för utebliven tjänstepension. Utbudet hos försäkringsbolag, försäkringsmäklare och banker är stort.
  • Olycksfallsförsäkring.
  • Inkomstförsäkring.
  • Sjukavbrottsförsäkring. Vid sjukdom kan du få ersättning för fasta kostnader.
  • Du kan även teckna försäkringar som höjer sjukpenningen, och andra som täcker kostnader för läkarvård och vikarie.

Socialförsäkringen

Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet. Du har alltså rätt till sjukpenning, föräldrapenning, pension med mera. Men det finns skillnader som är viktiga att känna till. Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) beräknas på olika sätt i olika företagsformer beroende på om det är överskottet eller uttagen lön som du betalar skatt på. Ditt val av företagsform kan alltså påverka storleken på din ersättning om du skulle bli sjuk eller vara föräldraledig.