Gå till huvudinnehåll

Finansiering för ett hållbart företag

För att bygga trovärdighet som ett hållbart företag behöver även företagets finansiering komma från en hållbar källa. Har du investerare i ditt företag behöver du alltså fundera på om det är rätt investerare.

Det finns risk att ditt företags trovärdighet ifrågasätts om de som investerar i företaget inte delar dina värderingar om till exempel produktutveckling, hållbara investeringar och jämställdhet.

Eu:s taxonomi för hållbara investeringar

Även när det är dags att värdera ditt företag kommer hållbarhet att spela en större roll. Idag tillämpas redan delar av EU:s framtagna regelverk, kallad taxonomi för hållbara investeringar. Den kategoriserar vad som kan klassas som miljömässigt hållbart och gäller för stora företag. Troligtvis kan de ökade kraven på att rapportera i de stora företagen innebära att även små och medelstora företag påverkas, i rollen som leverantörer till de större företagen.

Lär dig mer om hur du gör ditt företag hållbart

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete. Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet