Gå till huvudinnehåll

Tjäna pengar på ett hållbart sätt

Tjäna pengar på ett hållbart sätt

Lönsamhet är en förutsättning för att driva företag. Att bidra till en hållbar omställning är inte en motsättning till att tjäna pengar – det är många gånger tvärtom! Ditt hållbarhetsarbete kan skilja dig från konkurrenterna, eller också så är det nödvändigt och vedertaget för företag att driva hållbarhetsarbete i din bransch.

Affärsmodell

Nyckeln till ett framgångsrikt hållbart företagande ligger till stor del i själva affärsmodellen. Du behöver inte starta ett nytt företag för att göra din nuvarande affärsidé hållbar. Däremot kanske du behöver fundera på hur du kan leverera samma kundvärde på ett nytt sätt.

Affärsmodell för hållbart företagande

Lönsamhet

Hållbarhet för ett företag handlar i grunden om att förstå hur du tjänar pengar långsiktigt. Vinst och lönsamhet är en förutsättning för att du ska kunna ha kraft och resurser att driva förändring och göra investeringar. Men det bör inte ske på bekostnad av anställda, kunder, miljö eller samhället i stort.

Lönsamhet för hållbart företagande

Finansiering

För att bygga trovärdighet som ett hållbart företag behöver företagets finansiering komma från "hållbara" investerare, annars finns risken att ditt företags trovärdighet ifrågasätts. Har du investerare i ditt företag behöver du alltså fundera på om det är rätt investerare.

Finansiering för ett hållbart företagande

Film: Sju smarta tips om hållbart företagande

Här är sju konkreta tips på hur du kan göra för att minska ditt företags påverkan på miljön och samhället men också hur du kan göra din affärsidé långsiktig, relevant och konkurrenskraftig.