Gå till huvudinnehåll

Affärsmodell för hållbart företagande

Nyckeln till ett framgångsrikt hållbart företagande ligger till stor del i själva affärsmodellen – alltså i hur intäkter kommer in, hur varor och tjänster produceras och skapar värde för kunden.

Du behöver inte starta ett nytt företag för att göra din nuvarande affärsidé hållbar. Däremot kanske du behöver fundera på hur du kan leverera samma kundvärde på ett nytt sätt.

Viktigt med omvärldsanalys

Omvärldsanalys är en viktig del i en föränderlig värld. Att läsa om vad som händer i världen ur ett politiskt, ekonomiskt, tekniskt, socialt och miljömässigt perspektiv är ett bra sätt att kunna agera på nya förutsättningar eller trender i tid.

Några faktorer som kommer bli viktiga framåt är partnerskap och samarbeten. Som företag behöver du inte lösa allt själv. Genom att ta hjälp av partners för att kunna erbjuda vissa kringtjänster kan du fokusera på det du är bra på och samtidigt lösa fler av kundernas behov.

"Funktionsbaserade" affärsmodeller

Med digitala lösningar finns, till exempel, goda möjligheter att skapa affärer som baseras på uthyrning och delning snarare än försäljning. Den här typen av ”funktionsbaserade” affärsmodeller går ofta hand i hand med minskad resursanvändning och mer långsiktiga kundrelationer. Det är viktigt med ett genomtänkt upplägg i den här typen av tjänster. Hållbarhetsnyttan ökar exempelvis när en produkt används fler gånger. Om affärsmodellen innebär att transporterna blir fler eller att konsumtionen av förbrukningsvaror eller reparationer ökar, kan nyttan slås ut.

  • Sälja varor eller tjänster som minimerar användningen av material eller transporter.
  • Leverera kvalitetsprodukter som håller länge, både gällande trender och slitage. Då kan du även sälja tilläggstjänster som till exempel reservdelar, reparationstjänster eller uppgraderingar till utökade behov. 
  • Erbjuda begagnade produkter, och på så sätt se till att de lever en gång till innan de slängs. 
  • Hyra ut produkter eller sälja tillgång till produkter genom olika tjänsteupplägg.
  • Basera din affär på en råvara eller insatsvara som annars skulle slängas.
  • Fokusera på kvalitet, ekologiskt och närproducerat eller på att bidra till lokalsamhället. 

Cirkulär ekonomi

Till skillnad från den linjära ekonomin som bygger på att producera och konsumera för att sedan slänga, så bygger den cirkulära ekonomin på att ta tillvara värdet av material och energi samt att affärsmodellerna bygger på detta värdeskapande. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet och minskad påverkan på miljön och klimatet. För företag innebär cirkulär ekonomi nya sätt att tjäna pengar genom nya affärsmodeller.
Cirkulär ekonomi och hur det påverkar näringslivet på Svenskt Näringslivs webbplats

Delegationen för cirkulär ekonomi på Delegation för cirkulär ekonomis webbplats

Cradlenet – Ett branschöverskridande nätverk för företag som vill bli cirkulära

Cirkulär affärsmodell

Guiden för cirkulär affärsmodell är baserad på Cirkulär Business Model Canvas, ett strategiskt verktyg för affärsutveckling. Modellen gör det möjligt att beskriva, utveckla och skruva på en affärsmodell på ett lättöverskådligt sätt.
Guiden för cirkulär affärsmodell på tillvaxtverket.se

Nedan hittar du ytterligare information om du vill fördjupa dig inom hållbart företagande. Bland annat finns länk till Almi som har flera online-seminarier som riktar sig till alla företagare. I kapitlet ”Räkna på din affär” finns ett avsnitt om hållbarhet. Det finns även frågor du kan fundera över specifikt för detta område.

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete. Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet