Gå till huvudinnehåll

Hållbart företagande

Att driva ditt företag på ett hållbart sätt innebär att du använder dina resurser mer effektivt, förbättrar konkurrenskraften och stärker lönsamheten. Genom att se företagets erbjudande från ett socialt och miljömässigt perspektiv kan du skapa nya affärsmöjligheter och nå nya kunder samtidigt som företagets hållbarhetspåverkan minskar.

Informationen om hållbart företagande är uppdelad i fyra delar i vår hållbarhetsguide.

Är du redan i gång och driver ett företag kan du börja var som helst i guiden, men det kan vara bra att först börja fundera på var och hur ditt företag påverkar mest i delen om att vara ett hållbart företag.

Under varje del finns även frågor du kan fundera kring för att utveckla ditt hållbarhetsarbete.

illustration-hållbarhetsmål

Bli ett hållbart företag

För att företaget ska bli hållbart behöver du ta reda på företagets hållbarhetspåverkan. Du behöver också organisera företaget så att alla funktioner arbetar med hållbarhet som drivkraft, sätta tydliga mål för hållbarhetsarbetet och mäta och följa upp framstegen regelbundet.

Bli ett hållbart företag

Gör hållbara val

Som företag har du möjlighet att både göra hållbara val och göra det enkelt för dina kunder att göra mer hållbara val. Det kan vara en utmaning att förstå vad som är bättre eller sämre ur hållbarhetssynpunkt men att undersöka vilken hållbarhetspåverkan företagets produkter eller tjänster har eller kommer att ha är en viktig del i hållbarhetsarbetet.

Gör hållbara val

illustration-återvinningskärl
illustration-händer håller i en gröda

Tjäna pengar på ett hållbart sätt

Lönsamhet är en förutsättning för att driva företag. Att bidra till en hållbar omställning är inte en motsättning till att tjäna pengar – det är många gånger tvärtom! Ditt hållbarhetsarbete kan skilja dig från konkurrenterna, eller också så är det nödvändigt och vedertaget för företag att driva hållbarhetsarbete i din bransch.

Tjäna pengar på ett hållbart sätt

Kommunicera ditt hållbarhetsarbete

För att dina intressenter ska förstå vad ditt företag gör för att bidra till ökad hållbarhet behöver du kommunicera det. Det kan leda till ökat engagemang hos medarbetare samt nöjdare kunder och samarbetspartners.

Kommunicera ditt hållbarhetsarbete

illustration-mobiltelefon

Vanliga frågor om hållbarhet

Vanliga frågor om hållbarhet