Gå till huvudinnehåll

Räkna ut semesterlön för anställda med fast lön – sammalöneregeln

Om den anställda har en fast lön beräknad per månad eller vecka får du använda sammalöneregeln för att räkna ut semesterlönen.

Enligt sammalöneregeln består semesterlönen av den aktuella vecko- eller månadslönen, eventuella fasta lönetillägg (skift- eller jourtillägg m.m.) samt ett semestertillägg.

Semestertillägg

Semestertillägget per dag är 0,43 procent av månadslönen för anställda med månadslön.

För veckoavlönade är tillägget per dag 1,82 procent av veckolönen.

Anledningen till att semestertillägget beräknas med olika procentsatser är att det ska ge så lika semestertillägg som möjligt, oavsett om du betalar din anställda per vecka eller per månad.

Månadslön 20 000 kr

Semestertillägg 20 000 x 0,0043 (0,43 %) = 86 kr/semesterdag utöver ordinarie lön.

Veckolön 4 725 kr

Semestertillägg 4 725 x 0,0182 (1,82 %) = 86 kr/semesterdag utöver ordinarie lön.

Undantag från sammalöneregeln

I vissa fall får du inte använda sammalöneregeln utan du måste använda procentregeln.

Det gäller om den anställda

  • inte har veckolön eller månadslön (till exempel timlön eller tvåveckors-lön)
  • har en lön som regelbundet består av en fast och en rörlig del och den rörliga delen kan uppskattas till minst 10 procent av den sammanlagda lönen under semesteråret
  • har haft en varierande sysselsättningsgrad under intjänandeåret
  • har en sysselsättningsgrad som förändrats mellan intjänandeåret och semesteråret
  • haft frånvaro som inte är semesterlönegrundande.

Så räknar du ut semesterlön med procentregeln

Provision och övertidsersättning

Har den anställda rörliga lönedelar, till exempel provision eller övertidsersättning, ska dessa delar beräknas med 12 procent (vid 25 dagars semester).

Beräkningen görs på de sammanlagda rörliga lönedelarna som utbetalats under semesteråret. Utbetalningen av den rörliga semesterlönen ska göras senast en månad efter semesterårets utgång.

Det innebär att semesterlön för rörliga lönedelar i de allra flesta fall inte betalas ut i samband med huvudsemestern, till skillnad mot den vanliga semesterlönen som betalas ut vid uttag av semesterdagar.

Med provision och ob-ersättning

Sixten har en månadslön på 25 000 kr. Förutom månadslönen har han ob-ersättning och provision. Den rörliga ersättningen uppgick under semesteråret till 10 000 kr.

Under sin semesterledighet får Sixten behålla sin ordinarie månadslön. Han får för varje betald semesterdag ett semestertillägg på 107,50 kr (0,43 % av 25 000 kr).

Semesterlönen för den rörliga ersättningen uppgår till 1 200 kr (12 % av 10 000 kr). Semesterlönen för den rörliga ersättningen betalas ut inom en månad efter semesterårets utgång.

De rörliga lönedelarna får uppgå till 10 procent av den totala lönen. Om de utgör en större del av lönen ska du använda dig av procentregeln. Det beror på att den anställda annars skulle riskera att få en mycket lägre lön under semesterledigheten än när hen arbetar.

Med provisionsdel över 10 %

Ahmed har en månadslön på 10 000 kr och en rörlig provisionslön som normalt ligger mellan 15 000 till 20 000 kr per månad.

Eftersom provisionslönen regelbundet består av en rörlig lön som uppgår till mer än 10 % av den sammanlagda lönen under semesteråret måste Ahmeds semesterlön beräknas enligt procentregeln.