Gå till huvudinnehåll

Räkna ut semesterlön för timanställda – procentregeln

Du ska använda procentregeln för anställda som inte har bestämd lön per vecka eller månad, till exempel de som har timlön. Enligt procentregeln är semesterlönen 12 procent av den anställdas sammanlagda lön under intjänandeåret, när antalet semesterdagar är 25 (se räkneexempel längre ner).

Den sammanlagda lönen under året är all lön som den anställda fått utbetald under intjänandeåret, inklusive till exempel ackord, provision, ob-tillägg, skift-tillägg, övertidsersättning, restidsersättning och liknande.

Till årslönen räknas dock inte:

  • semesterlön
  • permitteringslön (vid semesterstängning av verksamheten)
  • ersättning för semesterlönegrundande frånvaro.

För varje frånvarodag som är semesterlönegrundande ska du istället öka löneunderlaget med den anställdas normala dagsinkomst. Exempel på semesterlönegrundande frånvaro är när en anställd är sjuk och frånvarande från arbetet (max 180 dagar per intjänandeår).

Fler än 25 dagar semester

Semesterlönen är enligt lag 12 procent och grundar sig på en semesterrätt på 25 dagar.

Om den anställda har rätt till fler än 25 dagars semester, måste du därför öka semesterlönen med 0,48 procent för varje extra semesterdag. Genom att öka semesterlönen med 0,48 procent (12 % / 25) kommer de extra semesterdagarna bli lika mycket värda som de som utgår enligt lag.

25 dagars semester

En anställd har 25 dagars semester och har 220 000 kr i semesterlönegrundande inkomst under intjänandeåret.

Varje semesterdag är värd (220 000 x 0,12 [12 %]) /25 = 1 056 kr.

30 dagars semester

En annan anställd har 30 dagars semester och har 220 000 kr i semesterlönegrundande inkomst under intjänandeåret.

Varje semesterdag är värd (220 000 x 0,144 [14,4 %]) / 30 = 1056 kr.

30 dagar är 5 dagar mer än 25 dagar som de 12 % grundar sig på. 5 (dagar) x 0,48 % = 2,4 %.

12 % (för 25 dagar semester) + 2,4 % (för 5 extra dagar semester) = 14,4 %.